Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4764 : ชนะเลิศ และการนำเสนอดีเยี่ยม การแข่งขัน Thailand CanSat Competition 2018

   โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม CanSat ดาวเทียมกระป๋อง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการนำเสนอดีเยี่ยม การแข่งขัน CanSat ระดับประเทศ โครงการ Thailand CanSat Competition 2018 ระหว่างวันที่ 8-10  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เป็นตัวแทนเด็กไทยไปดูงานนานาชาติ 
    สำหรับการแข่งขัน CanSat ระดับประเทศ โครงการ Thailand CanSat Competition 2018 เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) โดยผ่านการสร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋ว ตามหลักทฤษฎี Project Base Learning จึงได้มีแนวความคิดที่จะจัดการประกวดแข่งขัน CanSat Thailand ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    สมาชิกในทีมประกอบด้วย
นายชยากร วงศ์บุญสิน เลขประจำตัว 49077 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นายภวัต งามดีวิไลศักดิ์ เลขประจำตัว 50120  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2
นายวิวรรษธร ฐิตสิริวิทย์ เลขประจำตัว 49886 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1
นายชญานิน อุทานปทุมรสเลขประจำตัว 50024 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1   ผู้ช่วยทีม
    มีมาสเตอร์พชร ภูมิประเทศ ครูที่ปรึกษา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 77 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 73 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้