Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4763 : โขนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงงานเลี้ยงรับรองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 และวันชาติไทย ณ นครคุนหมิง
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย คุณนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ให้เข้าร่วมแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ ในงานเลี้ยงรับรองวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 ซึ่งเป็นวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ โดยในงานมีแขกผู้มีเกียรติชาวจีน ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และชาวไทยที่พำนักในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน ร่วมงาน ณ ห้อง Golden Ballroom โรงแรม Kumming Green Lake ณ นครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน
สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ด.ช. วชิรวิทย์ สรณารักษ์โสภณ เลขประจำตัว 52475 ม.1/7 
2. ด.ช. บุณยกร ว่องสรรพการ เลขประจำตัว 52229
EP-M.1/1
3. ด.ช. สิปปภาส เธียรวิวรรธน์ เลขประจำตัว 52444 EP-M.1/1
4. ด.ช. ธนกฤต ตัณฑ์พูนเกียรติ เลขประจำตัว 52502 EP-M.1/2
5. นายธนทัต อนันต์โสภณสกุล เลขประจำตัว 50075 ม.4/7
6. นายณฐาภพ คงสมบัติ เลขประจำตัว 50058 ม.4/8
7. นายคุณาณณฑ์ ไตรพัชรพัฒน์ เลขประจำตัว 49300 ม.5/10
8. นายนิธิวัต เทียนสว่างนภา เลขประจำตัว 48462 ม.6/3
9. นายฉัตรดนัย ฉันทนาเลิศ เลขประจำตัว 48612 ม.6/9
10. นายพุฒิเมธ ติรศรีวัฒน์ เลขประจำตัว 48352 ม.6/9
11. นายณฐกร ธารธนานนท์ เลขประจำตัว 48302 ม.6/10
12. นายธนภูมิ ทรัพย์ทวีธีรกุล เลขประจำตัว 53352 ม.6/10
13. นายยศวีร์ เปรมพุฒิพันธ์ เลขประจำตัว 48716 ม.6/10
คุณครูผู้ดูแล
มาสเตอร์ณัฐกานต์ สุดเสนาะ
มาสเตอร์สุชาติ พินธุรักษ์
มิสศศฺธร นวลจันทร์
 
โดยคณะออกเดินทางไปแสดง ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 120 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 117 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้