Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4762 : บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ AC FAB LAB
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ผศ. ดร. พิชัย จันทร์มณี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการจัดทำห้องปฏิบัติการวิศวกรรม (AC FAB LAB : Assumption College Fabrication Lab) และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM EDUCATION มี ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ดร. ภาณุเดช แสงสีดำ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้อง Video Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 
สำหรับบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการในครั้งนี้ เป็นความร่วมกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนจะร่วมกันออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรม พร้อมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้แก่คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ AC FAB LAB แบ่งออกเป็น 
- การออกแบบภาพสามมิติ สำหรับ 3D Printer และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
- การใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างชิ้นงานอิเล็คทรอนอกส์ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
- การใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
- การสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องกลึง และเครื่อง CNC และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงจะส่งวิทยากรผู้ช่วยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ มาที่ช่วยในการเรียนการสอนด้วย
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็น 1 ใน มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ตามโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบายของรัฐบาล
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 335 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 331 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้