Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4760 : กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน และผู้แทนผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี ประธานจุดธูปเทียนต่อหน้าพระคริสต์และกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  จากนั้นได้เชิญผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนนักการ ขึ้นถวายแจกันดอกไม้ต่อหน้าพระบมฉายาลักษณ์  การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "เราสู้"   ต่อด้วยกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ  ผู้แทนลูกนายปณต อลงกตเพทาย  เลขประจำตัว 53220 อ่านบทเทิดพระคุณพ่อ   ผู้แทนลูกขึ้นมอบมาลัย เคารพบูชาพร้อมทั้งกราบคุณพ่อ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อ    ผู้แทนพ่อคุณพ่อกฤตย์  เชียงประทุม กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูก   ผู้อำนวยการประธานในพิธีกล่าวขอบคุณผู้แทนคุณพ่อที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ผู้อำนวยการพร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ ร่วมกันมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนคุณพ่อ  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฏาจารย์ ฟ. ฮีแลร์   โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  

ภาพถ่ายโดยนักเรียนชมรม Netac    - กันตพงศ์  มัชฌิมสกุล   เลขประจำตัว 49228    - ปัณณวิชญ์  ศิริธีรเมธารัฐ  เลขประจำตัว 49941   -  ธนธรณ์  จิระธนานันต์  เลขประจำตัว 50274   - เสฏฐนันท์   บุนนาค เลขประจำตัว 51600

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 296 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 239 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 236 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้