Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4757 : เข้าร่วมอบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก (Table manners & Dining etiquette)

    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  ทางกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  แผนกภาษาฝรั่งเศส ได้นำนักเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  เข้าร่วมอบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก (Table manners & Dining etiquette)  ณ สถาบันวาแตล (Vatel) มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงและนำไปใช้ได้จริงในอนาคต  โดยมีมิสพิมลณัฐ พิภัทปัทมอำพัน  เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 23 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 101 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 96 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้