Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4752 : ผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กทม.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
นายพงศภัค พูลทัศฐาน ชั้น ม.6/2 เลขประจำตัว 48468 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ด้วยคะแนน 86.5 เต็ม 100 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลาง) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
2. การแข่งขันซูโดกุ
นายอิทธิพันธ์ กลั่นความดี ชั้น ม.6/1 เลขประจำตัว 48651 รางวัลเหรียญทอง
3. เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
นายธนบดี เหลืองอาสนะทิพย์ ชั้น ม.4/1 เลขประจำตัว 53974
4. เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
นายจิรพัฒน์ ธรรมทวีโชค ชั้น ม.4/1 เลขประจำตัว 54567
นายณัฐเมศร์ ศรีปรัชญานันท์ ม.4/1 เลขประจำตัว 49844
คุณครูผู้ดูแล
มาสเตอร์กิตติศักดิ์ ชื่นอารมย์ และมิสวันวิสาข์ สุมล
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 113 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 108 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้