Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4751 : พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 ( AC GAMES 2018 )

   วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม จัดให้มีพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสี AC  GAMES ประจําปีการศึกษา  2561  สําหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 - 6 และ EP - M.1 - 6  ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-15 และ 23 พฤศจิกายน  2561  เพื่อให้นักเรียนทุกคน คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความสมัครสมานสามัคคี  รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาของนักเรียนสามารถนำไปพัฒนาสู่กีฬาอาชีพในกีฬาที่ตัวเองถนัด โดยแบ่งสีของนักเรียนออกเป็น 6 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีชมพู สีเขียว สีส้ม และมีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน  5 ชนิด คือ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ดึงข้อ วิ่งขึ้นตึก  และวิ่งผลัดเอกีเด้ง โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานใน พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสี AC  GAMES ประจําปีการศึกษา  2561  ณ บริเวณใต้อาคาร Saint Louis – Memorial Building  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

    ภาพถ่ายโดย นักเรียนชมรม Netac  - ฉัตร์กวิณ พงษ์ปวริศร์ เลขประจำตัว 49327   - นรเสฏฐ์  เศรษฐสมบัติกุล เลขประจำตัว 55361 - ทักษ์พงศ์   สันตติกุล เลขประจำตัว 50650 

     ดูรูปภาพเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่AC GAllery 

      พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสี AC  GAMES ประจําปีการศึกษา  2561

       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ EP-M.1

        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 และ EP-M.2

        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ EP-M.3

        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และ EP-M.4

        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และ EP-M.5

        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และ EP-M.6

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 634 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 287 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 275 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้