Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4747 : การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   สำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา  นำคณะกรรมการการประเมินการสุขาภิบาลในโรงเรียน เข้าตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และเฝ้าระวัง มิให้มีการปนเปื้อนเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร และสารปนเปื้อนอื่นๆ ในอาหารและน้ำดื่ม ที่ได้ประกอบ ปรุง และจำหน่ายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมโครงการและประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และผ่านมารตฐานด้วยดีเสมอมา โดยมีมิสจิรภิญญา เวศนานนท์ พร้อมด้วย มิสพรพรรณ สุทธิขำ ครูงานโภชนาการและบุคลากร AC Canteen  ให้การต้อนรับ ณ ห้อง AC Canteen ชั้น 2 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 95 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 91 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้