Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4746 : 133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ : Active Play Active Learning

    เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 23692) เป็นประธานเปิดงาน 133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ : Active Play Active Learning ซึ่งงานจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพ และความสามารถของครูนักเรียน ที่ถ่ายทอดมาเป็นผลงาน และการแข่งขันทางด้านวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 133 ปี การสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญด้วย โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
    สำหรับ งาน 133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ : Active Play Active Learning แบ่งกิจกรรมออกเป็นส่วนของนิทรรศการผลงานด้านวิชาการของนักเรียนผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก การแสดงผลงาน STEM INNOVATION การแข่งขันทางด้านวิชาการของโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การประกวดวาดภาพ  การแข่งขันหมากกระดาน หมากล้อม การแข่งขันความสามรถทางด้านดนตรี การแข่งขันฟุตซอล ฯลฯ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

            ภาพถ่ายโดย นักเรียนชมรม Netac  - ฉัตร์กวิณ พงษ์ปวริศร์ เลขประจำตัว 49327 - พิสิษฐ์   บุญโต เลขประจำตัว 49209  - ปัณณวิชญ์ ศิริธีรเมธารัฐ  เลขประจำตัว 49941  - ธนธรณ์ จิระธนานันต์  เลขประจำตัว 50274

           ดูรูปภาพเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่AC GAllery

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 582 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์  มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 286 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 269 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้