Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4745 : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ National Taiwan University (NTU)

เมือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ กับ Dr. Wen-Chang Chen Den, College of Engineering Taiwan University เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Video Conference 1 ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

On Monday the 19th of November 2018, Bro.Witthaya Thepkom Deputy Director of Assumption College, and Dr. Wen-Chang Chen Den, College of Engineering National Taiwan University, signed a memorandum of understanding to co-operate in education between Assumption College and College of Engineering National Taiwan University at Assumption College, Bangrak, Bangkok, Thailand.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 19 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 131 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 129 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้