Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4741 : AC V RUN TEAM มอบเงินจาก กิจกรรมการวิ่ง AC V RUN 2018 เข้าสมทบกองทุนครู และกองทุนพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญในนาม เอซี วี รัน ทีม (AC V RUN TEAM) มอบเงินทุนจาก กิจกรรมการวิ่ง AC V RUN 2018  สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นจำนวนเงิน 1,051,885 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาท) และสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจาณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นผู้รับมอบ และคณะครูร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 103 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 101 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้