Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4565 : ให้ความรู้การเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์แก่นักเรียนพร้อมทั้งตรวจวัดสายตาให้กับคณะครู และพนักงานฟรี

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 นายแพทย์พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล  AC113  อัสสัมชนิก34385  จักษุแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมทีมงาน ให้ความรู้การเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์แก่น้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษษ 2561 และออกหน่วยตรวจวัดสายตาให้กับคณะครู และพนักงานโรงรียนอัสสัมชัญ ที่มีปัญหาด้านสายตาฟรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสายตาอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ร่วมรับฟังพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ณ ห้อง901  ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 577 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 576 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้