Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4564 : อัสสัมชัญ คว้า 2 เหรียญ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแขงขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Geography Olympiad 2018 : TGeo 2018) จัดโดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่
นายบัญญวัต มุติวัฒนาสวัสดิ์ ชั้น ม.6/3 เลขประจำตัว 48682 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ลำดับที่ 6
นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงษ์ ชั้น ม.6/5 เลขประจำตัว 48479 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ลำดับที่ 5
นายศิระ บุญโตสิตระกูล ชั้น ม.6/1 เลขประจำตัว 53214 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
    นอกจากนี้ นายบัญญวัต มุติวัฒนาสวัสดิ์ และนายสรวิชญ์ ธรรมรติวงษ์ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 35 คน เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 380 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 379 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้