Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4562 : ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand 2017 (FLL2017) ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560

    เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 และวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 งานการสอนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand 2017 (FLL2017) ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ Hydro Dynamics จัดโดย บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
           ผลการแข่งขันมีดังนี้
ได้รางวัลรองชนะเลิศ ประเภท หุ่นยนต์ทำภารกิจบนสนาม (Robot Performance) และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values)  ได้รับโล่รางวัล และเหรียญรางวัล
สมาชิก ได้แก่
   เด็กชายชญานิน         อุทานปทุมรส        ชั้น ม.3/1                 เลขประจำตัว  50024
   เด็กชายณธีพัฒน์        ติระพรสันติ           ชั้น ม.3/10              เลขประจำตัว  50167
   เด็กชายสรวิชญ์         ลักษณวงษ์พัฒนา  ชั้น ม.3/5                เลขประจำตัว  50320
   เด็กชายศิษฏ์               สุจิรัตนวิมล           ชั้น ม.2/2                 เลขประจำตัว  50690
   เด็กชายกันตพัฒน์      เลาหะพันธุ์           ชั้น ม.2/8                  เลขประจำตัว  50703
   เด็กชายสิปปกร          ธัญหาญ                 ชั้น ม.1/1                เลขประจำตัว  51765
   เด็กชายเขมชาติ         มุตติศาสนต์           ชั้น ม.1/2                เลขประจำตัว  51821
   เด็กชายทัชชกร         บวรสุจริตกุล         ชั้น ม.1/4                เลขประจำตัว  51553
    โดยมีมิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 756 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 755 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้