Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4561 : คณะครูสนับสนุนอบรม หัวข้อ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการที่เป็นเลิศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 งานทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการที่เป็นเลิศ” สำหรับครูสนับสนุน โดยวิทยากร อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ  ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมสัมมนา MT.&C.  อัสสัมชนิก 20472 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรครู   ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 94 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 675 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 673 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้