Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4560 : พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 63

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 63 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 132 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา EP–M.6 รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2560 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี  โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม  อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำสวดอธิษฐานเปิดและปิดพิธีฯ ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 79 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 455 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 448 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้