Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 387 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มิส  อนงค์ลักษณ์    แซ่ลิ้ม (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
(0)

รูปที่ 2
(0)

รูปที่ 3
(0)

รูปที่ 4
(0)

รูปที่ 5
(0)

รูปที่ 6
(0)

รูปที่ 7
(0)

รูปที่ 8
(0)

รูปที่ 9
(0)

รูปที่ 10
(0)

รูปที่ 11
(0)

รูปที่ 12
(0)

รูปที่ 13
(0)

รูปที่ 14
(0)

รูปที่ 15
(0)

รูปที่ 16
(0)

รูปที่ 17
(0)

รูปที่ 18
(0)
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้