Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 307 : ผลการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ในงานนิทรรศการวิชาการ เอ ซี เอส พี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในงานนิทรรศการวิชาการ เอ ซี เอส พี "Academic Show & Share # 2 " ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใช้ชื่อผลงานว่า ยีนส์ใส่ของอเนกประสงค์ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กชาย ปิยวัฒน์ จิรวรรณรัตน์ เลขประจำตัว 45270 ม.1/5 เด็กชายการริน บุตรโพธิ์ เลขประจำตัว 45326 ม.1/5 เด็กชาย โอฬาร ศรีกัณฑิมารักษ์ เลขประจำตัว 45485 ม.1/5 โดยมีมิสกมลรัตน์ เกษมณี เป็นผู้ดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1636 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1636 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้