Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3060 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2556

งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้มอบหมายให้มิสอมรมาลย์  วิพุทธานุพงษ์  มิสดารณี  ไทยประเสริฐ  และมิสโสภิต  จันทร์ชลอ  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 - 13  กรกฏาคม  2556  ที่ผ่านมา  ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ซอยแสงเงิน (ทองหล่อ 25) เพื่อสรุปผลงานและปัญหาต่างๆ  พร้อมทั้งเตรียมการอภิบาลในโรงเรียนของปีการศึกษา 2556   อีกทั้งแบ่งปันประสบการณ์งานอภิบาลของโรงเรียนในเครือฯ ให้ได้รับรู้และช่วยกันหาทางแก้ไข   และได้รับเกียรติจากคุณพ่อเฉลิม  กิจมงคล  มาให้การอบรมเติมเต็มให้กับชีวิตการอภิบาลของคุณครูผู้เข้าร่วมสัมมนามีพละกำลังและกำลังใจในการทำงานอภิบาลของโรงเรียนต่อไป  และในช่วงวันที่ 2   ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ  พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 15  ซึ่งในครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2556

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์:      
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 284 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 284 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้