Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2976 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2556

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อพิจารณานโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2556 โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้น M อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย
1. ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
2. ภราดา ดร.เลอชัย    ลวสุต ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ภราดา  ดร.วีรยุทธ   บุญพราหมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ภราดาเกรียงศักดิ์      มายอด  ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ดร.ชวลิต หมื่นนุช  ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. คุณสักกะพงษ์   บุญมี  ผู้แทนผู้ปกครอง
7. มิสนิภา   ต่างท้วม ผู้แทนครู

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 463 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 463 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14 ????? ??. ??????? ?????????? ????????????????????/???????????
()

รูปที่ 15 ????? ??.?????? ????? ?????????????
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17 ????????????????? ????? ?????????????
()

รูปที่ 18 ??.????? ???????? ?????????????
()

รูปที่ 19 ???????????? ????? ???????????????
()

รูปที่ 20 ??????? ???????? ?????????
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้