Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1562 : การแปรอักษรวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยครบ 100 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  โรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้เข้าร่วมแปรอักษรวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยครบ 100 ปี โดยภายในงานมีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเป็นประธาน และพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือประจำกรุงเทพมหานคร ธงลูกเสือประจำจังหวัด และเหรียญลูกเสือสรรเสริญ  มีเหล่าลูกเสือและเนตรนารีกว่า 20,000 คน ร่วมแสดงพลังความมีวินัยและสามัคคีผ่านการสวนสนาม การแสดงกลางแจ้ง รวมทั้งการแปรอักษรของโรงเรียนในเครือจตุรมิตร ได้แก่  โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ณ  สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)  ถนนพระรามที่ 1แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายโดย  นักเรียนชมรม   Netac โรงเรียนอัสสัมชัญ
นายฉันทัช เกษมสันตินาวิน เลขประจำตัว 44224  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
นายเตวิช กิตติวิมล    เลขประจำตัว 43511 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 354 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มาสเตอร์  ธวัชชัย    ชาญวิทยากุล    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1249 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1248 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้