Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 101 : มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวมิสพัฒนา วงศ์จันทร์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ภราดาพิสูตร วาปีโส รองอธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวมิสพัฒนา วงศ์จันทร์ จำนวน 230,154.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) ให้กับนางศิวพร ภักดีสอน ผู้เป็นพี่สาวและดูแลมิสพัฒนามาตลอดระยะเวลาที่เจ็บป่วยจนกระทั่งได้ถึงแก่กรรม โดยเงินทั้งหมดจำนวนนี้ เป็นส่วนที่เหลือจากบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล เปิดบัญชีไว้ในนาม ม.ณรงค์ วีระประจักษ์ และ มิสละออ พลอยโพลงสุข เลขที่บัญชี 226-0-18739-4 ซึ่งศิษย์เก่าหลายรุ่นได้ร่วมช่วยเหลือบริจาคสมทบโอนเข้าบัญชี้ไว้ให้เป็นค่ารักษาพยาบาล และบัดนี้ได้ทำการปิดบัญชีนี้เรียบร้อยแล้ว ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญ ทางคณะภราดา และคณะครู ขอขอบคุณอัสสัมชนิกศิษย์เก่าทุกคน ที่มีส่วนร่วมแสดงน้ำใจบริจาคไว้ให้กับมิสพัฒนา ขอให้พระเป็นเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ จงคุ้มครองคุณและครอบครัว ด้วยพลังส่วนกุศลนี้จงเป็นมรรคผล ดลให้ประสบแต่ความสุข ไร้โรคไร้ภัยตลอดไป ข้อมูลโดย : ฝ่ายสำนักอธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญ รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ (300652)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 425 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 425 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้