Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 100 : การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ รองอธิการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ต้อนรับและชี้แจงข้อมูลการดูแลบุคลากรของโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ ห้องพยาบาล แก่คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา โดยมีพญ.สิริทัย จารุพูนผล นางอุไร สุฐาบัญณกุล น.ส.สมศรี เจริญพิชิตนันท์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก โดยมีคุณจารุพรรณ ยุวกะนิษฐ์ เจ้าหน้าที่อนามัย 6 คุณมยุรี ชาญศิริรัตนา นักวิชาการสุขาภิบาล 5 คุณจันทร์เพ็ญ นามประเทือง นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ในการมาติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ตามนโยบายของทางราชการ รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 476 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 476 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้