Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มิส  ชนากานต์    ศรีชมภู  อัสสัมชัญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 11 ก.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
2  มิส  ชนากานต์    ศรีชมภู  อัสสัมชัญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 11 ก.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
3  มิส  ช่อลดา    แพทยารักษ์  ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2553 104  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ , มาสเตอร์  ธวัชชัย    ชาญวิทยากุล 20 ก.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
4  มาสเตอร์  ฉัตรชัย    เฉลิมอิสระชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2552 19  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 7 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5  มาสเตอร์  ประเสริฐ    สวัสดีมงคล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2552 -  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 7 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6  มิส  นงลักษณ์    สีนิลแท้  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2552 -  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 7 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7  มิส  สุภาวดี    เหลี่ยวเจริญ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่อัสสัมชัญ 7  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ , มิส  ศรียา    ศรีจันทร์โพธิคุณ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 7 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8  มิส  สุภาวดี    เหลี่ยวเจริญ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่อัสสัมชัญ 54  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ , มิส  ศรียา    ศรีจันทร์โพธิคุณ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 7 ส.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
9  มาสเตอร์  วรรณรัชต์    สองศรียนต์  คณะครู ม.ต้น และครูสนับสนุน อบรมแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมิน 27  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)         7 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10  มิส  ไพบูรณ์    สิงห์ครุ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่อัสสัมชัญ 9  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ , มิส  ศรียา    ศรีจันทร์โพธิคุณ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 9 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11          โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และสมาคมอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 1  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)         11 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12  มิส  สุทัศน์ษา    เกิดปราโมทย์  โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และสมาคมอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 9  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)         17 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13  มิส  มนัสนันท์    มีลาด  14 สิงหาคม 2553 กีฬาครู 4 สถาบัน 201                 ,       18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14  มิส  มนัสนันท์    มีลาด  14 สิงหาคม 2553 กีฬาครู 4 สถาบัน 222                 ,       18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15  มิส  มนัสนันท์    มีลาด  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4สถาบัน ครั้งที่ 19 10  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ ,       18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16  มิส  วาสนา    แสนสงวน (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4สถาบัน ครั้งที่ 19 9  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ ,       19 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17          11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่ 17                 21 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18          11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่ -                 21 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19  มิส  ปริชมน    ศุภวัฒน์วิมล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  6 สิงหาคม 2553 ต้อนรับอัคราธิการ ประจำกรุงโรม เยือนอัสสัมชัญแผนประถม 22                 ,       23 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  อบรม SWIS (School Web-base Information System) 28  มิส  ศรียา    ศรีจันทร์โพธิคุณ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 27 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21  มิส  พึงพิศ    บุญชูเลิศรัตน์  ครูระดับ ม.ต้น ฟังธรรมบรรยาย 2  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)         29 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22          คณะครูร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ของ Syracuse U รับใบเกียรติบัตร 13  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 30 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23          คณะครูร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ของ Syracuse U รับใบเกียรติบัตร 16  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 30 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24          คณะครูร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ของ Syracuse U รับใบเกียรติบัตร 9  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 30 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25  มาสเตอร์  สมโภช    โพธิ์สินสมวงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  ชนะเลิศฟุตบอล อายุ 18 ปี กีฬานักเรียนกองทัพอากาศ 2 ปีติดต่อกัน 25  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  ธวัชชัย    ชาญวิทยากุล 1 ก.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26  มิส  พรทิพ    กล้ารอด (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ -  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)         6 ก.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27  มิส  พรทิพ    กล้ารอด (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 1  มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)         6 ก.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28  มิส  บุศริน    ตั้งถาวรสกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  ร้องเพลงพ่อประกอบการแสดงไวโอลินประจำเดือนกันยายน 31  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 8 ก.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29  มาสเตอร์  สมโภช    โพธิ์สินสมวงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  งานแถลงข่าว Basketball, Football Invitation 2010 35  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ , มาสเตอร์  ธวัชชัย    ชาญวิทยากุล 8 ก.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30          ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถม 2 วันที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม -                 8 ก.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)