ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเทียบ ท้วมกร บิดา มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร (Post : 20 มิ.ย. 2562)
การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2562 (Post : 19 มิ.ย. 2562)
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เข้าคารวะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (Post : 17 มิ.ย. 2562)
ปฐมนิเทศนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562 (Post : 17 มิ.ย. 2562)
นักเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Ice Hockey (Post : 17 มิ.ย. 2562)
โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุมาลี มุขพันธ์ ภรรยา มาสเตอร์ธงชัย มุขพันธ์ (Post : 17 มิ.ย. 2562)
ทีมวอลเลย์บอล "อินทรีแดง" อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอล กีฬาระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่น 16 ปี (Post : 17 มิ.ย. 2562)
คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ (Post : 14 มิ.ย. 2562)
<<Back Next>>