เข้าร่วมโครงการ “อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม”เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ปี2562 (Post : 12 ก.พ. 2562)
รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 (Post : 12 ก.พ. 2562)
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 Company Of the Year ( International Program ) (Post : 7 ก.พ. 2562)
อัสสัมชัญชนะเลิศโต้สาระวาที (Post : 7 ก.พ. 2562)
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสชวมณฑ์ แซ่เตีย (Post : 6 ก.พ. 2562)
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนและบุคคลสำคัญ (Post : 6 ก.พ. 2562)
คณะครูเยี่ยมให้กำลังใจมาสเตอร์ธิติชัย สมพงษ์ (Post : 6 ก.พ. 2562)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP–M.6 ประจำปีการศึกษา 2561 (Post : 29 ม.ค. 2562)
<<Back Next>>