กิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (AC Speech Contest 2017) (Post : 21 ส.ค. 2560)
ประกวดอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (AC Junior News Reporters) (Post : 21 ส.ค. 2560)
แข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ (AC QUIZ CONTEST) ประจำปีการศึกษา 2560 (Post : 21 ส.ค. 2560)
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 (Post : 18 ส.ค. 2560)
กิจกรรม “รด.จิตอาสาผลิตดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายแด่พ่อ” (Post : 18 ส.ค. 2560)
ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ( Big Cleaning Day) (Post : 18 ส.ค. 2560)
โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวิต(กิจกรรมพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสา)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ประจําปีการศึกษา 2560 (Post : 17 ส.ค. 2560)
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "พระวรสารนักบุญมัทธิว" (Post : 17 ส.ค. 2560)
Next>>