สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดกิจกรรม Workshop การถ่ายภาพให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ (Post : 4 ต.ค. 2560)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอบรมหัวข้อการเขียนข่าว การถ่ายภาพกีฬา และ Live Streaming จตุรมิตรสามัคคี 4.0 (Post : 4 ต.ค. 2560)
ตรวจสุขภาพครูประจำปีการศึกษา 2560 (Post : 4 ต.ค. 2560)
คณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร ครูเดินทางไปทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงเรียน No.1 High School of Jiujiang สาธารณรัฐประชาชนจีน (Post : 29 ก.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (Post : 23 ก.ย. 2560)
สมาคมอัสสัมชัญจัดเสวนาหัวข้อ “ ประเทศไทยต้องการนักเรียนแบบไหนในปี 2575 ” (Post : 22 ก.ย. 2560)
นักเรียนอัสสัมชัญ ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2560 (Post : 21 ก.ย. 2560)
พิธีมอบถ้วยรางวัลโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนอัสสัมชัญ กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Post : 19 ก.ย. 2560)
Next>>