พิธีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะภราดา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และ ให้โอวาทนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 (Post : 17 พ.ค. 2562)
สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต” (Post : 16 พ.ค. 2562)
งานเลี้ยงขอบคุณภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ (Post : 16 พ.ค. 2562)
ทีมวอลเลย์บอลอัสสัมชัญ รดน้ำขอพรคณะภราดา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (Post : 16 พ.ค. 2562)
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (Post : 16 พ.ค. 2562)
ทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ รดน้ำขอพรคณะภราดา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (Post : 10 เม.ย. 2562)
คณะครูทัศนศึกษาประจำปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น (Post : 2 เม.ย. 2562)
ภราดาวิริยะ ให้โอวาทนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. (Post : 2 เม.ย. 2562)
Next>>