VERSUS มอบเงินสมทบกองทุนกีฬาประเภทฟุตบอล (Post : 16 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ EP-M.1 (Post : 15 พ.ย. 2561)
อัสสัมชัญ เปิดหัวพ่าย ธัญรัตน์ ฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี 2018 (Post : 15 พ.ย. 2561)
AC V RUN TEAM มอบเงินจาก กิจกรรมการวิ่ง AC V RUN 2018 เข้าสมทบกองทุนครู และกองทุนพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ (Post : 15 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และ EP-M.6 (Post : 14 พ.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และ EP-M.5 (Post : 13 พ.ย. 2561)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Post : 13 พ.ย. 2561)
กิจกรรมเดินการกุศล "โครงการลูกศิษย์ดูแลครู" (Post : 12 พ.ย. 2561)
Next>>