Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ทีมฟุตบอลนักเรียน 7 คน อัสสัมชัญคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (19 ม.ค. 2553)
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวมิสพัฒนา วงศ์จันทร์ (19 ม.ค. 2553)
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 (19 ม.ค. 2553)
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2552 (19 ม.ค. 2553)
ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (19 ม.ค. 2553)
แถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน Assumption Basketball Invitation 2009 (19 ม.ค. 2553)
นักเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยจากอัสสัมชัญสร้างผลงาน (19 ม.ค. 2553)
พิธีฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร องค์อุปถัมภ์ของอธิการ (19 ม.ค. 2553)
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น EP-M1-2 และ EP-M4-5 (19 ม.ค. 2553)
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 4 – 5 (เช้า), ม. 3 และ EP-M3 (บ่าย) (19 ม.ค. 2553)
กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (19 ม.ค. 2553)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (19 ม.ค. 2553)
งานสังสรรค์ครูเกษียณ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 (19 ม.ค. 2553)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา มาชี้แจงเรื่องไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 (19 ม.ค. 2553)
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ (19 ม.ค. 2553)
รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง (19 ม.ค. 2553)
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้นักเรียน (19 ม.ค. 2553)
การประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศ (19 ม.ค. 2553)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ (19 ม.ค. 2553)
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาถ่ายรูปที่ Photo Studio อัสสัมชัญ (19 ม.ค. 2553)
การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมที่ 1-2 (19 ม.ค. 2553)
มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่เยอรมันนี (19 ม.ค. 2553)
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาศึกษาดูงานอัสสัมชัญ (19 ม.ค. 2553)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 (19 ม.ค. 2553)
การประชุม Asian Session and Council, YCS 2009 (19 ม.ค. 2553)
สำนักงานพัฒนาการกีฬาฯ เชิญโรงเรียนในเครือจตุรมิตรร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย (19 ม.ค. 2553)
บาสเกตบอลอัสสัมชัญได้เป็นตัวแทนภาคนครหลวง แข่งขันในระดับประเทศ (19 ม.ค. 2553)
มอบกระเช้าดอกไม้ในโอกาสฉลองศาสนนามภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (18 ม.ค. 2553)
พิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (18 ม.ค. 2553)
การบรรยายในหัวข้อหัวเราะเพื่อสุขภาพ (18 ม.ค. 2553)
คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมงานครบรอบ 61 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ (18 ม.ค. 2553)
กิจกรรมโครงการดนตรีบำบัด โดยวงดนตรีไวโอลินนักเรียนอัสสัมชัญ (18 ม.ค. 2553)
โรงเรียนอัสสัมชัญประกาศมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 (18 ม.ค. 2553)
ผู้จัดการโครงการนักกีฬาทุนของโรงเรียนมอบรองเท้าให้นักกีฬา (18 ม.ค. 2553)
การประชุมสามัญคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2552 (18 ม.ค. 2553)
อัสสัมชัญ คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาหมากรุกสากล (18 ม.ค. 2553)
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานและการเรียนดีเด่น (18 ม.ค. 2553)
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูชาวต่างชาติ (18 ม.ค. 2553)
มิสซาเปิดปีการศึกษาสำหรับครูคาทอลิก (18 ม.ค. 2553)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2552 (18 ม.ค. 2553)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเชียร์และแปรอักษร ม. 1-2 / EP-M 1-2 (18 ม.ค. 2553)
กิจกรรมแนะแนวนักเรียน ม. 4-5 และ EP-M 4-5 (18 ม.ค. 2553)
ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 105 ปี สมาคมอัสสัมชัญ (18 ม.ค. 2553)
ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2552 (18 ม.ค. 2553)
การประชุมนักกีฬาโครงการช้างเผือก (18 ม.ค. 2553)
พิธีคารวะคุณพ่อกอลมเบต์ของนักเรียน ม.1และ EP-M1 (18 ม.ค. 2553)
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา (18 ม.ค. 2553)
การมอบช่อดอกไม้และเงินประกันให้ผู้ปกครอง (18 ม.ค. 2553)
บรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2552 (18 ม.ค. 2553)
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ EP-M 4 ปีการศึกษา 2552 (18 ม.ค. 2553)

|<  << 78 79 80 81 82  >>   >|