Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอน Computer ช่วงชั้นที่ 4 และครูศูนย์วิทยบริการ/CAI (19 ม.ค. 2553)
ถ่ายทำรายการ School Variety Shows ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ (19 ม.ค. 2553)
คณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มาดูงานการสอน (19 ม.ค. 2553)
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ม.1 (19 ม.ค. 2553)
นิทรรศการสัปดาห์ศิลปะ (ART EXHIBITION) (19 ม.ค. 2553)
คณะครูภาษาไทยโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม มาดูการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย (19 ม.ค. 2553)
พิธีเปิดการแข่งขันการแข่งขัน Assumption Basketball Invitation 2009 (19 ม.ค. 2553)
อบรมคณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 (19 ม.ค. 2553)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2552 (19 ม.ค. 2553)
เอไอเอส วัน-ทู-คอล! เชิญครูพี่แนน-Enconcept เดินสายติวภาษาอังกฤษที่อัสสัมชัญ (19 ม.ค. 2553)
เยี่ยมชมการก่อสร้างสนามฟุตบอล และบ้านพักนักกีฬาในโครงการช้างเผือก (19 ม.ค. 2553)
พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2552 (19 ม.ค. 2553)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Success with People ของคณะครูช่วงชั้นที่ 4 (19 ม.ค. 2553)
งานสวดพระอภิธรรมและการฌาปนกิจศพมิสพัฒนา วงศ์จันทร์ (19 ม.ค. 2553)
มอบเงินช่วยเหลือและเยี่ยมให้กำลังใจมาสเตอร์สราวุธ รัชตะหิรัญ (19 ม.ค. 2553)
ทีมฟุตบอลนักเรียน 7 คน อัสสัมชัญคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (19 ม.ค. 2553)
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวมิสพัฒนา วงศ์จันทร์ (19 ม.ค. 2553)
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 (19 ม.ค. 2553)
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2552 (19 ม.ค. 2553)
ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (19 ม.ค. 2553)
แถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน Assumption Basketball Invitation 2009 (19 ม.ค. 2553)
นักเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยจากอัสสัมชัญสร้างผลงาน (19 ม.ค. 2553)
พิธีฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร องค์อุปถัมภ์ของอธิการ (19 ม.ค. 2553)
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น EP-M1-2 และ EP-M4-5 (19 ม.ค. 2553)
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 4 – 5 (เช้า), ม. 3 และ EP-M3 (บ่าย) (19 ม.ค. 2553)
กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (19 ม.ค. 2553)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (19 ม.ค. 2553)
งานสังสรรค์ครูเกษียณ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 (19 ม.ค. 2553)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา มาชี้แจงเรื่องไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 (19 ม.ค. 2553)
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ (19 ม.ค. 2553)
รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง (19 ม.ค. 2553)
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้นักเรียน (19 ม.ค. 2553)
การประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศ (19 ม.ค. 2553)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ (19 ม.ค. 2553)
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาถ่ายรูปที่ Photo Studio อัสสัมชัญ (19 ม.ค. 2553)
การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมที่ 1-2 (19 ม.ค. 2553)
มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่เยอรมันนี (19 ม.ค. 2553)
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาศึกษาดูงานอัสสัมชัญ (19 ม.ค. 2553)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 (19 ม.ค. 2553)
การประชุม Asian Session and Council, YCS 2009 (19 ม.ค. 2553)
สำนักงานพัฒนาการกีฬาฯ เชิญโรงเรียนในเครือจตุรมิตรร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย (19 ม.ค. 2553)
บาสเกตบอลอัสสัมชัญได้เป็นตัวแทนภาคนครหลวง แข่งขันในระดับประเทศ (19 ม.ค. 2553)
มอบกระเช้าดอกไม้ในโอกาสฉลองศาสนนามภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (18 ม.ค. 2553)
พิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (18 ม.ค. 2553)
การบรรยายในหัวข้อหัวเราะเพื่อสุขภาพ (18 ม.ค. 2553)
คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมงานครบรอบ 61 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ (18 ม.ค. 2553)
กิจกรรมโครงการดนตรีบำบัด โดยวงดนตรีไวโอลินนักเรียนอัสสัมชัญ (18 ม.ค. 2553)
โรงเรียนอัสสัมชัญประกาศมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 (18 ม.ค. 2553)
ผู้จัดการโครงการนักกีฬาทุนของโรงเรียนมอบรองเท้าให้นักกีฬา (18 ม.ค. 2553)
การประชุมสามัญคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2552 (18 ม.ค. 2553)

|<  << 76 77 78 79 80  >>   >|