Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

แพทย์หญิงศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญมอบเงินเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ จำนวน 100,000 บาท (10 ม.ค. 2560)
ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมจัดงานวันคริสต์มาสให้กับ นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค (6 ม.ค. 2560)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas and Happy new year 2017 (6 ม.ค. 2560)
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (6 ม.ค. 2560)
ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ม.1-ม.6 และ EP.M.1-EP.M.6 มอบเงินเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ (4 ม.ค. 2560)
คณะครูนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (22 ธ.ค. 2559)
คณะผู้บริหารมอบเงินโบนัสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา (22 ธ.ค. 2559)
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) จัดการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ PET (Preliminary English Test) (21 ธ.ค. 2559)
การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2 /2559 (19 ธ.ค. 2559)
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ " การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล" (19 ธ.ค. 2559)
วงดุริยางค์โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคีร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (17 ธ.ค. 2559)
AC Band ไดัรับเกียรติให้ไปร่วมบรรเลงดนตรี ในพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 34 (17 ธ.ค. 2559)
วง AC Band บรรเลงดนตรีในพิธีรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (17 ธ.ค. 2559)
มอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2017 (16 ธ.ค. 2559)
JA Company Program 2016 โครงการฝึกฝนการดำเนินธุรกิจ (15 ธ.ค. 2559)
มอบมาลัยกรพร้อมกระเช้าของขวัญอวยพรคณะภราดา ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ (15 ธ.ค. 2559)
"อินทรีแดง" พ่ายโทษ ออมสินช้างสีชมพู 3-4 ประตู หลังจากเสมอในเวลา 0-0 ประตู คว้าเงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท (15 ธ.ค. 2559)
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 (14 ธ.ค. 2559)
พิธีเสกถ้ำระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู (14 ธ.ค. 2559)
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (13 ธ.ค. 2559)
ค่ายบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “คิดสร้างสรรค์ คิดอาสา” (13 ธ.ค. 2559)
ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Gifted (13 ธ.ค. 2559)
กีฬาครูเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก (13 ธ.ค. 2559)
ค่ายบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “คิดสร้างสรรค์ คิดอาสา” (13 ธ.ค. 2559)
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมเกมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (13 ธ.ค. 2559)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Speech Contest (9 ธ.ค. 2559)
การแข่งขัน The 3rd Eco-Generation Leadership Competition in Thailand (9 ธ.ค. 2559)
นายปัณณทัต ผดุงยศ คัดตัวทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก (7 ธ.ค. 2559)
นักเรียน EP-M 3-4 ศึกษาดูงานเยี่ยมชมบริษัท (6 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล ในงานกิจกรรมประจำปีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ (6 ธ.ค. 2559)
ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ O-NET 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด (4 ธ.ค. 2559)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (4 ธ.ค. 2559)
ร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย” (2 ธ.ค. 2559)
อัสสัมชนิกรุ่นจันทร์เพ็ญอวยพรภราดาเนื่องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ (1 ธ.ค. 2559)
เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (1 ธ.ค. 2559)
ลูกเสือ ม.3 และ EP. M. 3 เข้าค่ายพักแรม (1 ธ.ค. 2559)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้น ม.4 จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (30 พ.ย. 2559)
มอบโล่ขอบคุณคุณสุนทร สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฉลิมนคร จำกัด ผู้บริหารโครงการบ้านสถาพร รังสิต (29 พ.ย. 2559)
โรงเรียนอัสสัมชัญ อบรม Learning with iPad (II) (29 พ.ย. 2559)
โรงเรียนอัสสัมชัญ อบรม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็นสื่อ (29 พ.ย. 2559)
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) จัดอบรมในหัวข้อ ICT for Teachers ให้กับครูผู้สอนชาวต่างชาติ EP และ ENS (29 พ.ย. 2559)
อัสสัมชัญ MOU ด้านวิชการ กับ คณะวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) ม.มหิดล (29 พ.ย. 2559)
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการและกีฬา (29 พ.ย. 2559)
ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพสร้างสรรค์งานศิลป์ในวันวิชาการ (ACEP Academic Day 2016) (29 พ.ย. 2559)
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2559 (29 พ.ย. 2559)
คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (29 พ.ย. 2559)
นักเรียน EP ร่วมเป็นเจ้าภาพบริการแจกอาหารบริเวณท้องสนามหลวง (28 พ.ย. 2559)
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า (26 พ.ย. 2559)
พิธีมิสซาสุขสำราญเนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (26 พ.ย. 2559)
บริษัท GENT Edutainment มอบเงินเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ (26 พ.ย. 2559)

|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|