Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ (30 ม.ค. 2560)
กิจกรรมวันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED DAY) (27 ม.ค. 2560)
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559 (26 ม.ค. 2560)
จัดติวเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (26 ม.ค. 2560)
อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ รุ่น 12 ปี 14 ปี "อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2016 (26 ม.ค. 2560)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนพร้อม ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 EP-M.3 และสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2, 4-6 EP-M. 1-2 , 4-6 (24 ม.ค. 2560)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (23 ม.ค. 2560)
จัดกิจกรรมวันเด็กและวันครูพร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ตำตรวจ (23 ม.ค. 2560)
ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก No.1 High School of Jiujiang จากประเทศจีน (23 ม.ค. 2560)
คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมมอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรอบแรก (20 ม.ค. 2560)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ม.ค. 2560)
งานแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชาย “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2016” (Assumption Basketball Invitation 2016) (20 ม.ค. 2560)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ นายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ เลขประจำตัว 48441 ชั้น ม.4/1 ได้รับคัดเลือกให้เป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น (19 ม.ค. 2560)
การอบรมครูสนับสนุน หัวข้อ “งานสุข สนุกบริการ บริหารด้วยทีม” (19 ม.ค. 2560)
วัน ฟ. ฮีแลร์รำลึก (19 ม.ค. 2560)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ อสช. และ มอบทุนการศึกษา Gifted มอบรางวัลรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559 (18 ม.ค. 2560)
Mr.Bryan Doughty มอบเงินทุนการศึกษาให้ นายนนทวัตน์ นวมอารีย์ นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ (10 ม.ค. 2560)
แพทย์หญิงศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญมอบเงินเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ จำนวน 100,000 บาท (10 ม.ค. 2560)
ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมจัดงานวันคริสต์มาสให้กับ นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค (6 ม.ค. 2560)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas and Happy new year 2017 (6 ม.ค. 2560)
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (6 ม.ค. 2560)
ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ม.1-ม.6 และ EP.M.1-EP.M.6 มอบเงินเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ (4 ม.ค. 2560)
คณะครูนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (22 ธ.ค. 2559)
คณะผู้บริหารมอบเงินโบนัสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา (22 ธ.ค. 2559)
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) จัดการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ PET (Preliminary English Test) (21 ธ.ค. 2559)
การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2 /2559 (19 ธ.ค. 2559)
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ " การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล" (19 ธ.ค. 2559)
วงดุริยางค์โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคีร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (17 ธ.ค. 2559)
AC Band ไดัรับเกียรติให้ไปร่วมบรรเลงดนตรี ในพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 34 (17 ธ.ค. 2559)
วง AC Band บรรเลงดนตรีในพิธีรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (17 ธ.ค. 2559)
มอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2017 (16 ธ.ค. 2559)
JA Company Program 2016 โครงการฝึกฝนการดำเนินธุรกิจ (15 ธ.ค. 2559)
มอบมาลัยกรพร้อมกระเช้าของขวัญอวยพรคณะภราดา ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ (15 ธ.ค. 2559)
"อินทรีแดง" พ่ายโทษ ออมสินช้างสีชมพู 3-4 ประตู หลังจากเสมอในเวลา 0-0 ประตู คว้าเงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท (15 ธ.ค. 2559)
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 (14 ธ.ค. 2559)
พิธีเสกถ้ำระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู (14 ธ.ค. 2559)
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (13 ธ.ค. 2559)
ค่ายบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “คิดสร้างสรรค์ คิดอาสา” (13 ธ.ค. 2559)
ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Gifted (13 ธ.ค. 2559)
กีฬาครูเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก (13 ธ.ค. 2559)
ค่ายบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “คิดสร้างสรรค์ คิดอาสา” (13 ธ.ค. 2559)
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมเกมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (13 ธ.ค. 2559)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Speech Contest (9 ธ.ค. 2559)
การแข่งขัน The 3rd Eco-Generation Leadership Competition in Thailand (9 ธ.ค. 2559)
นายปัณณทัต ผดุงยศ คัดตัวทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก (7 ธ.ค. 2559)
นักเรียน EP-M 3-4 ศึกษาดูงานเยี่ยมชมบริษัท (6 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล ในงานกิจกรรมประจำปีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ (6 ธ.ค. 2559)
ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ O-NET 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด (4 ธ.ค. 2559)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (4 ธ.ค. 2559)
ร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย” (2 ธ.ค. 2559)

|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|