[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1420
ชื่อ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
ฉายา: -
อายุงาน: 13 ปี 7 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2547    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ 0 คำสั่งที่ 140/2560 แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561
2553 ครูสนับสนุนการสอน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 1420

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (4)
 กําหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6, EP-M.1 - 6 ประจําปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 2561
 กําหนดการพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP – M.4 ปีการศึกษา 2561 30 พ.ค. 2561
  เรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 18 ก.ค. 2561
 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 3 ก.ย. 2561
• โพสต์ภาพ : (147)
ภราดาวิริยะ ให้โอวาทนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.2 เม.ย. 2562
อัสสัมชัญ MOU ทางวิชาการ กับ โรงเรียนวัฒนศึกษาญี่ปุ่น (JEDUCATION)1 เม.ย. 2562
ได้รับรางวัล Judges Awards และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand 2018 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 25611 เม.ย. 2562
ค่าย Creative AI for Incoming Society1 เม.ย. 2562
พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 648 มี.ค. 2562
ครูศิลปะโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะสานศิลป์สู่ชุมชน5 มี.ค. 2562
อบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ AC FAB LAB27 ก.พ. 2562
เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 256126 ก.พ. 2562
การฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ EP-M.2 ประจําปีการศึกษา 256126 ก.พ. 2562
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตในชุมชน กับโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)21 ก.พ. 2562
งาน AC Home Coming DAY 2019 "กราบครู กอดเพื่อน ไม่ลืมเลือนอัสสัมชัญ"20 ก.พ. 2562
บรรยายพิเศษ หัวข้อ"ปูมอัสสัม"20 ก.พ. 2562
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 134 ปี 20 ก.พ. 2562
มอบรายได้จากการจัดงานเอซีคริสต์มาสแฟร์ 2018 (AC CHRISTMAS FAIR 2018)20 ก.พ. 2562
พิธีลงนามบันทึข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง AUA Language Center และโรงเรียนอัสสัมชัญ18 ก.พ. 2562
งาน AC Chinese Day18 ก.พ. 2562
งาน Assumption College - Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 201818 ก.พ. 2562
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 213 ก.พ. 2562
เข้าร่วมโครงการ “อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม”เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ปี256212 ก.พ. 2562
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 Company Of the Year ( International Program )7 ก.พ. 2562
อัสสัมชัญชนะเลิศโต้สาระวาที7 ก.พ. 2562
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสชวมณฑ์ แซ่เตีย6 ก.พ. 2562
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนและบุคคลสำคัญ6 ก.พ. 2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP–M.6 ประจำปีการศึกษา 256129 ม.ค. 2562
มอบรายได้จากการจัดงานเอซีคริสต์มาสแฟร์ 2018 (AC Christmas Fair 2018) ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมทบเข้าสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ29 ม.ค. 2562
อัสสัมชัญ จัดแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอล “อินทรีแดง” ในการคว้ารางวัลจากการแข่งขันวอลเลย์บอล ปี 256125 ม.ค. 2562
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2561 24 ม.ค. 2562
รับมอบรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกสมทบเข้าสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ22 ม.ค. 2562
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP – M.3 และงานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 , EP-M.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256122 ม.ค. 2562
กิจกรรม “แสงแห่งโอกาส แสงแห่งความหวัง สู่พลัง สร้างสรรค์สังคมด้วยเยาวชน...เพื่อเยาวชน”21 ม.ค. 2562
การตรวจรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับวัยรุ่น21 ม.ค. 2562
วัน ฟ. ฮีแลร์ รำลึก และพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ อสช. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรางวัลประกวดโครงงาน AC STEM INNOVATION21 ม.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 256117 ม.ค. 2562
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ และเงินสนับสนุนกิจกรรมสถานีตำรวจนครบาลบางรักและยานนาวา11 ม.ค. 2562
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 10 ม.ค. 2562
บริษัท GENT Edutainment มอบเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู จำนวนเงิน 100,000 บาท9 ม.ค. 2562
บันทึกเทปบรรยากาศการฝึกซ้อมและสัมภาษณ์นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย9 ม.ค. 2562
มอบมาลัยกรพร้อมของขวัญอำนวยพรคณะภราดา ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่20 ธ.ค. 2561
ได้รับรางวัลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์เยาวชนโลก20 ธ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย19 ธ.ค. 2561
เข้าอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 12 ธ.ค. 2561
พิธีเสกถ้ำระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส 201811 ธ.ค. 2561
ชนะเลิศการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เอเชียยู20 (IIHF Ice Hockey U20 Challenge Cup of Asia)11 ธ.ค. 2561
ชนะเลิศ และการนำเสนอดีเยี่ยม การแข่งขัน Thailand CanSat Competition 201811 ธ.ค. 2561
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ4 ธ.ค. 2561
เข้าร่วมอบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก (Table manners & Dining etiquette)3 ธ.ค. 2561
พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 ( AC GAMES 2018 )27 พ.ย. 2561
การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 256122 พ.ย. 2561
133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ : Active Play Active Learning22 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ EP-M.115 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และ EP-M.614 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และ EP-M.513 พ.ย. 2561
กิจกรรมเดินการกุศล "โครงการลูกศิษย์ดูแลครู"12 พ.ย. 2561
งาน "CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner"12 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 และ EP-M.28 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ EP-M.38 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และ EP-M.4 7 พ.ย. 2561
"อัสสัมชัญ" จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ 6 สมัยติด บาสเกตบอล สพฐ. สปอนเซอร์ ไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ 20187 พ.ย. 2561
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ5 พ.ย. 2561
รับผลการตรวจสุขภาพครูพร้อมทั้งรับฟังคำแนะในการดูแลสุขภาพ5 พ.ย. 2561
กิจกรรมธรรมบรรยายพัฒนาคุณค่าชีวิต 3 ศาสนา2 พ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่1526 ต.ค. 2561
"อินทรีแดง" อัสสัมชัญ จับสลากอยู่สาย บี ร่วมแชมป์เก่า สุรศักดิ์มนตรี ฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนคัพ 201826 ต.ค. 2561
อินทรีแดง "อัสสัมชัญ" คว้าตั๋วเล่นรอบ 10 ทีมสุดท้าย ฟุตบอล 7 สี 201826 ต.ค. 2561
ทีมลูกยาง กรุงเทพมหานคร พ่าย นนทบุรี ได้แค่อันดับ 3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 "แม่กลองเกมส์"26 ต.ค. 2561
"อินทรีแดง" อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ยัดห่วง TOA รุ่น 16 ปี 18 ปี25 ต.ค. 2561
กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ปีการศึกษา 256124 ต.ค. 2561
กิจกรรมเกมส์ และกีฬาครู เอ ซี สัมพันธ์ ประจําปีการศึกษา 2561 24 ต.ค. 2561
ตรวจสุขภาพครูประจำปีการศึกษา 25611 ต.ค. 2561
ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาสื่อ Anti Cyber Bullying 26 ก.ย. 2561
ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรมเวทีปล่อยของ โครงการ“การพัฒนานักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรียน”26 ก.ย. 2561
กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรียน Holy Innocent’s High School ประเทศสิงคโปร์26 ก.ย. 2561
รับมอบโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 2016 และ 2017 26 ก.ย. 2561
ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศผู้ล่วงลับยอแซฟจุ้งคี แซ่โง้ว บิดามิสหทัยรัตน์ สิริวราวุธ25 ก.ย. 2561
กิจกรรม "English Program Showcase 2018"10 ก.ย. 2561
ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ เพ้นท์ฟอร์เฟรนด์7 ก.ย. 2561
อัสสัมชัญ ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018 (WRO2018)7 ก.ย. 2561
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 25613 ก.ย. 2561
พิธีมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีการศึกษา 256031 ส.ค. 2561
ละครเวทีเรื่อง “Until Sunrise”31 ส.ค. 2561
บันทึกเทปสัมภาษณ์ ทีมงานสร้างนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับเหรียญทอง "รถเข็นไฟฟ้ายาใจคนจน" 28 ส.ค. 2561
งาน Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา27 ส.ค. 2561
มอบเงิน “น้ำใจอัสสัมชัญ ช่วยภัยน้ำท่วม สปป. ลาว” 24 ส.ค. 2561
พิธีไหว้ครู นาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปีการศึกษา 256123 ส.ค. 2561
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 256123 ส.ค. 2561
อบรมพนักงานศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 21 ส.ค. 2561
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 256117 ส.ค. 2561
กิจกรรมแบ่งปันถวายความรู้แด่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา ครั้งที่ ๒17 ส.ค. 2561
ศึกษาเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า และบริษัท สีทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด17 ส.ค. 2561
กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร16 ส.ค. 2561
พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ10 ส.ค. 2561
โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวติ (กจิกรรมพฒันาคุณค่าชีวติและจิตอาสา) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ประจําปีการศึกษา 25619 ส.ค. 2561
ต้อนรับผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน7 ส.ค. 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/ 2561สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 7 ส.ค. 2561
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ประจําปีการศึกษา 25617 ส.ค. 2561
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา1 ส.ค. 2561
คณะกรรมการสภานักเรียนช่วยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ1 ส.ค. 2561
พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปีการศึกษา 256126 ก.ค. 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร26 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ25 ก.ค. 2561
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปีการศึกษา 256124 ก.ค. 2561
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต23 ก.ค. 2561
การแข่งขันแรลลี่การกุศล AC Family Rally 2018 “ รู้รักษ์ สามัคคี ทําดีศรีอัสสัม” 23 ก.ค. 2561
ผู้จัดการทีมพร้อมด้วยผู้ฝึกสอน นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยขอพรก่อนที่จะเดินทางไปแข่งข้นรายการ10th Asain school game 201819 ก.ค. 2561
การแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ( M-LEAGUE 2018 ) ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา16 ก.ค. 2561
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 256113 ก.ค. 2561
มอบรองเท้าฟุตบอล ให้กับนักเรียนโครงการนักกีฬาทุน ประเภทฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 256111 ก.ค. 2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 11 ก.ค. 2561
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 10 ก.ค. 2561
การแสดงคอนเสิร์ตของ Les Petits Chanteurs de Monaco นักร้องประสานเสียงจากราชรัฐโมนาโก9 ก.ค. 2561
พิธีแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี 5 ก.ค. 2561
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Spelling Bee (ENGLISH SPELLING BEE COMPETITION)5 ก.ค. 2561
ชนะเลิศการแข่งขัน Crossword Malaysia Open 20185 ก.ค. 2561
พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 25614 ก.ค. 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย3 ก.ค. 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 183 ก.ค. 2561
ค่ายบูรณาการ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม. 1-2 และ EP-M.1-23 ก.ค. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 25602 ก.ค. 2561
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของ ภราดาดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์และ ภราดาวิทยา เทพกอม29 มิ.ย. 2561
กิจกรรมชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์ Young Designer Club (YDC)28 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน "วันต่อด้านยาเสพติดโลก" 26 มิ.ย. 2561
พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งไม่เล่นการพนันทุกชนิด26 มิ.ย. 2561
รองชนะเลิศ AEON Speech Contest 201821 มิ.ย. 2561
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ IDP ในการเป็นศูนย์สอบ IELTS21 มิ.ย. 2561
การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2561 21 มิ.ย. 2561
ชนะเลิศอันดับที่2 Classical Guitar Solo รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี Yamaha Thailand Music Festival 201818 มิ.ย. 2561
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาวิยาศาสตร์ภายใต้งานประดิษฐ์และนวัตกรรม ปีการศึกษา 256118 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญที่คว้าแชมป์บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2018 รอบภาคนครหลวง13 มิ.ย. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับ คณะครู นักเรียนและนักการ13 มิ.ย. 2561
การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256113 มิ.ย. 2561
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยาให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก11 มิ.ย. 2561
รองผกก. จร. สน. บางรัก ให้ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการจราจร11 มิ.ย. 2561
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP – M.4 ปีการศึกษา 256111 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 25618 มิ.ย. 2561
บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561และบรรยากาศการตัดสิน6 มิ.ย. 2561
ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 25615 มิ.ย. 2561
บรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 25615 มิ.ย. 2561
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 25615 มิ.ย. 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และ EP-M.1- 6 ประจําปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
กิจกรรมธรรมบรรยายพัฒนาคุณค่าชีวิต 3 ศาสนา2 มิ.ย. 2561
อบรม “ทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” 28 พ.ค. 2561
มอบเงินรายได้จากการจัดงานสร้างสรรค์ละครเวที ครั้งที่ 4 เรื่อง 'ดรีมสเตจ' 21 พ.ค. 2561
การบรรยาย “AC เข้าใจวัยรุ่น และการสร้างวินัยเชิงบวกในวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน”21 พ.ค. 2561
งาน "ด้วยรักจากพี่ถึงน้อง ครอบครัว ACVB สัมพันธ์" 17 พ.ค. 2561
AC ASEAN+3 CULTURE STUDY TOUR 2018 IN JAPAN16 พ.ค. 2561
ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทในโอกาสเปิดปีการศึกษา 256116 พ.ค. 2561
สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ”16 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(89)
พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 648 มี.ค. 2562
อบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ AC FAB LAB27 ก.พ. 2562
งาน AC Home Coming DAY 2019 "กราบครู กอดเพื่อน ไม่ลืมเลือนอัสสัมชัญ"20 ก.พ. 2562
บรรยายพิเศษ หัวข้อ"ปูมอัสสัม"20 ก.พ. 2562
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 134 ปี 20 ก.พ. 2562
งาน Assumption College - Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 201818 ก.พ. 2562
มอบรายได้จากการจัดงานเอซีคริสต์มาสแฟร์ 2018 (AC Christmas Fair 2018) ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมทบเข้าสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ29 ม.ค. 2562
อัสสัมชัญ จัดแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอล “อินทรีแดง” ในการคว้ารางวัลจากการแข่งขันวอลเลย์บอล ปี 256125 ม.ค. 2562
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2561 24 ม.ค. 2562
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP – M.3 และงานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 , EP-M.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256122 ม.ค. 2562
การตรวจรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับวัยรุ่น21 ม.ค. 2562
วัน ฟ. ฮีแลร์ รำลึก และพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ อสช. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรางวัลประกวดโครงงาน AC STEM INNOVATION21 ม.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 256117 ม.ค. 2562
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 10 ม.ค. 2562
บริษัท GENT Edutainment มอบเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู จำนวนเงิน 100,000 บาท9 ม.ค. 2562
บันทึกเทปบรรยากาศการฝึกซ้อมและสัมภาษณ์นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย9 ม.ค. 2562
งานเอซีคริสต์มาสแฟร์ 2018 (AC Christmas Fair 2018)2 ม.ค. 2562
มอบมาลัยกรพร้อมของขวัญอำนวยพรคณะภราดา ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่20 ธ.ค. 2561
พิธีเสกถ้ำระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส 201811 ธ.ค. 2561
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ4 ธ.ค. 2561
พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 ( AC GAMES 2018 )27 พ.ย. 2561
วจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 85 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม22 พ.ย. 2561
การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 256122 พ.ย. 2561
133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ : Active Play Active Learning22 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ EP-M.115 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และ EP-M.614 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และ EP-M.513 พ.ย. 2561
กิจกรรมเดินการกุศล "โครงการลูกศิษย์ดูแลครู"12 พ.ย. 2561
งาน "CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner"12 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 และ EP-M.28 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ EP-M.38 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และ EP-M.4 7 พ.ย. 2561
"อัสสัมชัญ" จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ 6 สมัยติด บาสเกตบอล สพฐ. สปอนเซอร์ ไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ 20187 พ.ย. 2561
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ5 พ.ย. 2561
กิจกรรมธรรมบรรยายพัฒนาคุณค่าชีวิต 3 ศาสนา2 พ.ย. 2561
ทัพนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญคว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง กีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1624 ต.ค. 2561
กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ปีการศึกษา 256124 ต.ค. 2561
กิจกรรมเกมส์ และกีฬาครู เอ ซี สัมพันธ์ ประจําปีการศึกษา 2561 24 ต.ค. 2561
ตรวจสุขภาพครูประจำปีการศึกษา 25611 ต.ค. 2561
กิจกรรม "English Program Showcase 2018"10 ก.ย. 2561
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 25613 ก.ย. 2561
พิธีมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีการศึกษา 256031 ส.ค. 2561
ละครเวทีเรื่อง “Until Sunrise”31 ส.ค. 2561
บันทึกเทปสัมภาษณ์ ทีมงานสร้างนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับเหรียญทอง "รถเข็นไฟฟ้ายาใจคนจน" 28 ส.ค. 2561
ทัพนักเตะ "อินทรีแดง" อัสสัมชัญ U-16 คว้าอันดับสามร่วม ฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2561 27 ส.ค. 2561
มอบเงิน “น้ำใจอัสสัมชัญ ช่วยภัยน้ำท่วม สปป. ลาว” 24 ส.ค. 2561
พิธีไหว้ครู นาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปีการศึกษา 256123 ส.ค. 2561
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 256123 ส.ค. 2561
7 จุดประกาย ทำสกู๊ป ผลงานวิจัยปุ๋ยมูลไส้เดือนของนักเรียนอัสสัมชัญ22 ส.ค. 2561
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 256117 ส.ค. 2561
"อินทรีแดง" อัสสัมชัญ U-16 ฟอร์มดุ ชนะ กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 3-0 ประตู ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่น ประเภท ก. ในปี 256217 ส.ค. 2561
พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ10 ส.ค. 2561
อัสสัมชัญ ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดตัวชุดการแข่งขันและผู้สนับสนุนทีมกีฬาโรงเรียน ปีการศึกษา 256110 ส.ค. 2561
ต้อนรับผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน7 ส.ค. 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/ 2561สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 7 ส.ค. 2561
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ประจําปีการศึกษา 25617 ส.ค. 2561
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา1 ส.ค. 2561
พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปีการศึกษา 256126 ก.ค. 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร26 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ25 ก.ค. 2561
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปีการศึกษา 256124 ก.ค. 2561
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต23 ก.ค. 2561
การแข่งขันแรลลี่การกุศล AC Family Rally 2018 “ รู้รักษ์ สามัคคี ทําดีศรีอัสสัม” 23 ก.ค. 2561
ผู้จัดการทีมพร้อมด้วยผู้ฝึกสอน นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยขอพรก่อนที่จะเดินทางไปแข่งข้นรายการ10th Asain school game 201819 ก.ค. 2561
การแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ( M-LEAGUE 2018 ) ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา16 ก.ค. 2561
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 256113 ก.ค. 2561
มอบรองเท้าฟุตบอล ให้กับนักเรียนโครงการนักกีฬาทุน ประเภทฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 256111 ก.ค. 2561
การแสดงคอนเสิร์ตของ Les Petits Chanteurs de Monaco นักร้องประสานเสียงจากราชรัฐโมนาโก9 ก.ค. 2561
พิธีแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี 5 ก.ค. 2561
“ทัพอินทรีแดง” ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญ คว้าชัยฟุตบอลกรมศึกษาทั้ง 2 รุ่น 16 ปี ข. และ 18 ปี ก. เก็บสามแต้มแรกสำเร็จ5 ก.ค. 2561
พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 25614 ก.ค. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 25602 ก.ค. 2561
กิจกรรมชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์ Young Designer Club (YDC)28 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน "วันต่อด้านยาเสพติดโลก" 26 มิ.ย. 2561
พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งไม่เล่นการพนันทุกชนิด26 มิ.ย. 2561
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ IDP ในการเป็นศูนย์สอบ IELTS21 มิ.ย. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับ คณะครู นักเรียนและนักการ13 มิ.ย. 2561
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP – M.4 ปีการศึกษา 256111 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 25618 มิ.ย. 2561
บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561และบรรยากาศการตัดสิน6 มิ.ย. 2561
บรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 25615 มิ.ย. 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และ EP-M.1- 6 ประจําปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
กิจกรรมธรรมบรรยายพัฒนาคุณค่าชีวิต 3 ศาสนา2 มิ.ย. 2561
อบรม “ทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” 28 พ.ค. 2561
มอบเงินรายได้จากการจัดงานสร้างสรรค์ละครเวที ครั้งที่ 4 เรื่อง 'ดรีมสเตจ' 21 พ.ค. 2561
การบรรยาย “AC เข้าใจวัยรุ่น และการสร้างวินัยเชิงบวกในวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน”21 พ.ค. 2561
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ17 พ.ค. 2561
สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ”16 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)