[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1420
ชื่อ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
ฉายา: -
อายุงาน: 13 ปี 10 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2547    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ 0 คำสั่งที่ 140/2560 แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561
2553 ครูสนับสนุนการสอน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 1420

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 12 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (42)
พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปีการศึกษา 256212 ก.ค. 2562
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต12 ก.ค. 2562
รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา12 ก.ค. 2562
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 9 ก.ค. 2562
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจ คุณแม่เที่ยง บุญชมภู มารดามาสเตอร์ชาติกล้า บุญชมภู8 ก.ค. 2562
พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 25628 ก.ค. 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/ 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ8 ก.ค. 2562
พิธีต้อนรับ Bro. Pratap Reddy Assistant General ประจำศูนย์กลางการบริหารกรุงโรม ประเทศอิตาลี3 ก.ค. 2562
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 25623 ก.ค. 2562
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล แสดงความยินดีกับภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ 2 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจําปีการศึกษา 25611 ก.ค. 2562
ให้โอวาทนักเรียนที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน ROSCANSAT 2019 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย1 ก.ค. 2562
คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ก.ค. 2562
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและโทษของสารเสพติด25 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเนื่องใน"วันต่อด้านยาเสพติดโลก"25 มิ.ย. 2562
ค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และEP-M.124 มิ.ย. 2562
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่1/256224 มิ.ย. 2562
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และEP-M.4 ปีการศึกษา 256224 มิ.ย. 2562
ค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2 21 มิ.ย. 2562
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เข้าคารวะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช17 มิ.ย. 2562
คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ14 มิ.ย. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับ คณะครู นักเรียน11 มิ.ย. 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน“การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Olympiad in Informatics 2019)” 11 มิ.ย. 2562
กิจกรรม “ปลูกกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม”10 มิ.ย. 2562
โครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.) 10 มิ.ย. 2562
กิจกรรมแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต7 มิ.ย. 2562
กลุ่มครูมีสิทธิ์ ศิษย์มีครูแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ7 มิ.ย. 2562
คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ7 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 "น้อมจิตวันทาบูชาครู"6 มิ.ย. 2562
บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562และบรรยากาศการตัดสิน5 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และ EP-M.1- 6 ประจําปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี31 พ.ค. 2562
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี31 พ.ค. 2562
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ครั้งที่ 5 และ ร่วมประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ "MUSC SCHOOL NETWORK" 256230 พ.ค. 2562
กิจกรรม“Active Learning : Science Innovation And Art Of Living In Japan 2019”24 พ.ค. 2562
คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ23 พ.ค. 2562
ผู้สมัครประธานสภานักเรียนแนะนำตัวพร้อมทั้งแถลงนโยบาย ปีการศึกษา 256222 พ.ค. 2562
มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์21 พ.ค. 2562
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะภราดา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และ ให้โอวาทนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 256217 พ.ค. 2562
สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต”16 พ.ค. 2562
งานเลี้ยงขอบคุณภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ16 พ.ค. 2562
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์16 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(33)
พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปีการศึกษา 256212 ก.ค. 2562
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต12 ก.ค. 2562
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 9 ก.ค. 2562
พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 25628 ก.ค. 2562
พิธีต้อนรับ Bro. Pratap Reddy Assistant General ประจำศูนย์กลางการบริหารกรุงโรม ประเทศอิตาลี3 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจําปีการศึกษา 25611 ก.ค. 2562
ให้โอวาทนักเรียนที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน ROSCANSAT 2019 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย1 ก.ค. 2562
คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 26 มิ.ย. 2562
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและโทษของสารเสพติด25 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเนื่องใน"วันต่อด้านยาเสพติดโลก"25 มิ.ย. 2562
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และEP-M.4 ปีการศึกษา 256224 มิ.ย. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุมาลี มุขพันธ์ ภรรยา มาสเตอร์ธงชัย มุขพันธ์17 มิ.ย. 2562
คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ14 มิ.ย. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับ คณะครู นักเรียน11 มิ.ย. 2562
โครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.) 10 มิ.ย. 2562
กิจกรรมแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต7 มิ.ย. 2562
กลุ่มครูมีสิทธิ์ ศิษย์มีครูแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ7 มิ.ย. 2562
คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ7 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 "น้อมจิตวันทาบูชาครู"6 มิ.ย. 2562
บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562และบรรยากาศการตัดสิน5 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และ EP-M.1- 6 ประจําปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี31 พ.ค. 2562
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ครั้งที่ 5 และ ร่วมประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ "MUSC SCHOOL NETWORK" 256230 พ.ค. 2562
บรรยากาศและผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 256224 พ.ค. 2562
คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ23 พ.ค. 2562
ผู้สมัครประธานสภานักเรียนแนะนำตัวพร้อมทั้งแถลงนโยบาย ปีการศึกษา 256222 พ.ค. 2562
มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์21 พ.ค. 2562
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะภราดา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และ ให้โอวาทนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 256217 พ.ค. 2562
สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต”16 พ.ค. 2562
งานเลี้ยงขอบคุณภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ16 พ.ค. 2562
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์16 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)