[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1292
ชื่อ: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
ฉายา: เปิ้ล
อายุงาน: 20 ปี 5 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2540    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 0 คำสั่งที่ 140/2560 แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 รองชนะเลิศ Crosswords​ รุ่น Open รายการ Maxploys Northeastern Championship 24 มิ.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (5)
ดูงานนิทรรศการ สิ่งที่มองไม่เห็น2 ก.ค. 2562
อัสสัมชัญ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย2 ก.ค. 2562
นักเรียนแผนการเรียน Digital & Technology ศึกษาดูงานนิทรรศการ สิ่งที่มองไม่เห็น24 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
เปิดสนามจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29 อัสสัมชัญ พบ คริสเตียนฯ ส่วน สวนกุหลาบฯ พบ เทพศิรินทร์10 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
ปฐมนิเทศนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และ EP-M.1- 6 ประจําปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2562
สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต”16 พ.ค. 2562
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์16 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)