[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2019 ปี 8 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานที่ปรึกษา งานรักษาดินแดน
2561 ประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน / งานประกันคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2550 รองอธิการ / หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ / หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ผ่าน
2543 ผู้อำนวยการ / อาจารย์ใหญ่ ไม่ผ่าน
2542 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ไม่ผ่าน
2541 อธิการยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ไม่ผ่าน
2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยม ไม่ผ่าน
2539 ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถม ไม่ผ่าน
2536 รองผู้อำนวยการระดับประถม ไม่ผ่าน
2533 หัวหน้าแผนกมัธยม ไม่ผ่าน
2532 หัวหน้าแผนกอนุบาล ไม่ผ่าน
2531 ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถม ไม่ผ่าน
2530 ประจำฝ่ายวิชาการ ไม่ผ่าน

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานรักษาดินแดน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(19)
รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา12 ก.ค. 2562
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจ คุณแม่เที่ยง บุญชมภู มารดามาสเตอร์ชาติกล้า บุญชมภู8 ก.ค. 2562
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 25623 ก.ค. 2562
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล แสดงความยินดีกับภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ 2 ก.ค. 2562
ดูงานนิทรรศการ สิ่งที่มองไม่เห็น2 ก.ค. 2562
อัสสัมชัญ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย2 ก.ค. 2562
นักเรียนแผนการเรียน Digital & Technology ศึกษาดูงานนิทรรศการ สิ่งที่มองไม่เห็น24 มิ.ย. 2562
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่1/256224 มิ.ย. 2562
ค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2 21 มิ.ย. 2562
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เข้าคารวะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช17 มิ.ย. 2562
นักเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Ice Hockey17 มิ.ย. 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน“การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Olympiad in Informatics 2019)” 11 มิ.ย. 2562
กิจกรรม “ปลูกกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม”10 มิ.ย. 2562
เปิดสนามจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29 อัสสัมชัญ พบ คริสเตียนฯ ส่วน สวนกุหลาบฯ พบ เทพศิรินทร์10 มิ.ย. 2562
ตบลูกยางหนุ่ม "อินทรีแดง" อัสสัมชัญ ชนะ 2 นัดติด วอลเลย์บอลกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 16 ปี5 มิ.ย. 2562
นักตบลูกยางหนุ่ม "อินทรีแดง" อัสสัมชัญ ผ่านเข้าชิง วอลเลย์บอลกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 18 ปี5 มิ.ย. 2562
กิจกรรม“Active Learning : Science Innovation And Art Of Living In Japan 2019”24 พ.ค. 2562
กิจกรรม “ประวัติอัสสัมชัญ รากเหง้าที่ยั่งยืน”22 พ.ค. 2562
ทีมวอลเลย์บอลอัสสัมชัญ รดน้ำขอพรคณะภราดา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์16 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)