[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2019 ปี 3 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ประธานที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน / งานประกันคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2550 รองอธิการ / หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ / หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ผ่าน
2543 ผู้อำนวยการ / อาจารย์ใหญ่ ไม่ผ่าน
2542 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ไม่ผ่าน
2541 อธิการยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ไม่ผ่าน
2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยม ไม่ผ่าน
2539 ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถม ไม่ผ่าน
2536 รองผู้อำนวยการระดับประถม ไม่ผ่าน
2533 หัวหน้าแผนกมัธยม ไม่ผ่าน
2532 หัวหน้าแผนกอนุบาล ไม่ผ่าน
2531 ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถม ไม่ผ่าน
2530 ประจำฝ่ายวิชาการ ไม่ผ่าน

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานนโยบายและแผน / งานประกันคุณภาพการศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 3 ก.ย. 2561
 เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 ก.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(79)
ครูศิลปะโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะสานศิลป์สู่ชุมชน5 มี.ค. 2562
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์คาเบรียล4 มี.ค. 2562
เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 256126 ก.พ. 2562
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตในชุมชน กับโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)21 ก.พ. 2562
งาน AC Chinese Day18 ก.พ. 2562
เข้าร่วมโครงการ “อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม”เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ปี256212 ก.พ. 2562
รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.512 ก.พ. 2562
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 Company Of the Year ( International Program )7 ก.พ. 2562
อัสสัมชัญชนะเลิศโต้สาระวาที7 ก.พ. 2562
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนและบุคคลสำคัญ6 ก.พ. 2562
คณะครูเยี่ยมให้กำลังใจมาสเตอร์ธิติชัย สมพงษ์6 ก.พ. 2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP–M.6 ประจำปีการศึกษา 256129 ม.ค. 2562
รับมอบรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกสมทบเข้าสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ22 ม.ค. 2562
พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป22 ม.ค. 2562
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ และเงินสนับสนุนกิจกรรมสถานีตำรวจนครบาลบางรักและยานนาวา11 ม.ค. 2562
กิจกรรม อาสาจะทำปีใหม่ ณ บ้านพักคนชรา บ้านบางแค7 ม.ค. 2562
อัสสัมชัญ ชนะ หอวัง นนทบุรี คว้าแชมป์วอลเลย์บอล เอสโคล่า รุ่น 16 ปี ชาย4 ม.ค. 2562
ได้รับรางวัลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์เยาวชนโลก20 ธ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย19 ธ.ค. 2561
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 2014 ธ.ค. 2561
เข้าอำนวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 12 ธ.ค. 2561
ผู้อำนวยการรับมอบ อุปกรณ์ KidBright จากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ11 ธ.ค. 2561
ชนะเลิศการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เอเชียยู20 (IIHF Ice Hockey U20 Challenge Cup of Asia)11 ธ.ค. 2561
ชนะเลิศ และการนำเสนอดีเยี่ยม การแข่งขัน Thailand CanSat Competition 201811 ธ.ค. 2561
โขนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงงานเลี้ยงรับรองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 และวันชาติไทย ณ นครคุนหมิง7 ธ.ค. 2561
เข้าร่วมอบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก (Table manners & Dining etiquette)3 ธ.ค. 2561
ลูกเสือกองร้อยจตุรมิตรสามัคคี วางพวงมาลา วันมหาธีรราชเจ้า29 พ.ย. 2561
ผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กทม.27 พ.ย. 2561
ช่อง 7 HD ทำสกู๊ปอัสสัมชัญ ฟุตบอล 7 คนแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียนคัพ 2018 รอบ 10 ทีมสุดท้าย29 ต.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่1526 ต.ค. 2561
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก หัวข้อ “พระคริสต์คือใคร ในใจเรา”9 ต.ค. 2561
รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ เพลินศิลป์ถิ่นนาวี ครั้งที่ 13 ต.ค. 2561
อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา26 ก.ย. 2561
ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาสื่อ Anti Cyber Bullying 26 ก.ย. 2561
ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรมเวทีปล่อยของ โครงการ“การพัฒนานักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรียน”26 ก.ย. 2561
กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรียน Holy Innocent’s High School ประเทศสิงคโปร์26 ก.ย. 2561
รับมอบโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 2016 และ 2017 26 ก.ย. 2561
ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศผู้ล่วงลับยอแซฟจุ้งคี แซ่โง้ว บิดามิสหทัยรัตน์ สิริวราวุธ25 ก.ย. 2561
Fool Step ได้รางวัลอันดับที่ 3 และรางวัลวงสุดซี้ด Hotwave Music Awards 201821 ก.ย. 2561
Junior News Reporters 201821 ก.ย. 2561
ธีรวัฒน์ จินดา นักบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ได้รับเลือกเป็น Jr.NBA Thailand 201810 ก.ย. 2561
อัสสัมชัญ แชมป์หมากล้อมมัธยมลีก M-LEAGUE 201810 ก.ย. 2561
ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ เพ้นท์ฟอร์เฟรนด์7 ก.ย. 2561
อัสสัมชัญ ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018 (WRO2018)7 ก.ย. 2561
ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ เพ้นท์ฟอร์เฟรนด์6 ก.ย. 2561
Calligraphy in English Chinese and French Writing Contest 201829 ส.ค. 2561
งาน Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา27 ส.ค. 2561
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ AC Speech Contest 201826 ส.ค. 2561
โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5 ปีการศึกษา 256126 ส.ค. 2561
AC QUIZ CONTEST 201821 ส.ค. 2561
2018 High School Engineering Summer Camp20 ส.ค. 2561
กิจกรรมแบ่งปันถวายความรู้แด่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา ครั้งที่ ๒17 ส.ค. 2561
ศึกษาเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า และบริษัท สีทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด17 ส.ค. 2561
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ (ฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ)17 ส.ค. 2561
กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร16 ส.ค. 2561
โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวติ (กจิกรรมพฒันาคุณค่าชีวติและจิตอาสา) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ประจําปีการศึกษา 25619 ส.ค. 2561
คณะกรรมการสภานักเรียนช่วยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ1 ส.ค. 2561
การศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง13 ก.ค. 2561
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 10 ก.ค. 2561
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 17 ก.ค. 2561
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Spelling Bee (ENGLISH SPELLING BEE COMPETITION)5 ก.ค. 2561
ชนะเลิศการแข่งขัน Crossword Malaysia Open 20185 ก.ค. 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย3 ก.ค. 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 183 ก.ค. 2561
ค่ายบูรณาการ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม. 1-2 และ EP-M.1-23 ก.ค. 2561
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของ ภราดาดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์และ ภราดาวิทยา เทพกอม29 มิ.ย. 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่26 มิ.ย. 2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการใช้ Facebook สำหรับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน26 มิ.ย. 2561
รองชนะเลิศ AEON Speech Contest 201821 มิ.ย. 2561
การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2561 21 มิ.ย. 2561
ชนะเลิศอันดับที่2 Classical Guitar Solo รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี Yamaha Thailand Music Festival 201818 มิ.ย. 2561
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาวิยาศาสตร์ภายใต้งานประดิษฐ์และนวัตกรรม ปีการศึกษา 256118 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญที่คว้าแชมป์บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2018 รอบภาคนครหลวง13 มิ.ย. 2561
การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256113 มิ.ย. 2561
ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 25615 มิ.ย. 2561
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 25615 มิ.ย. 2561
สมโภชพระวรกาย พระโลหิตพระคริสตเจ้าและพิธีแห่ศีลมหาสนิท ปีการศึกษา 25614 มิ.ย. 2561
งาน "ด้วยรักจากพี่ถึงน้อง ครอบครัว ACVB สัมพันธ์" 17 พ.ค. 2561
AC ASEAN+3 CULTURE STUDY TOUR 2018 IN JAPAN16 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)