อัลบัมภาพที่ 4878    นักเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Ice Hockey (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
อัลบัมภาพที่ 4870    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน“การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Olympiad in Informatics 2019)” (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์))
<< Back Next >>