อัลบัมภาพที่ 4892    บรรยายโทษภัยของสิ่งเสพติด (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 4890    นักเรียนแผนการเรียน Digital & Technology ศึกษาดูงานนิทรรศการ สิ่งที่มองไม่เห็น (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>