อัลบัมภาพที่ 4917    กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 4916    พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>