อัลบัมภาพที่ 4825    งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 4788    อบรมความรู้ “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจโรคอ้วน” (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>