อัลบัมภาพที่ 4788    อบรมความรู้ “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจโรคอ้วน” (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 4759    ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ British Council (งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)
<< Back Next >>