อัลบัมภาพที่ 4673    โครงการค่ายสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (งานบริหารฝ่าย)
<< Back Next >>