อัลบัมภาพที่ 4835    ทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ รดน้ำขอพรคณะภราดา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (งานกีฬา)
อัลบัมภาพที่ 4822    เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2561 (งานรักษาดินแดน)
<< Back Next >>