อัลบัมภาพที่ 4822    เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2561 (งานรักษาดินแดน)
อัลบัมภาพที่ 4819    อัสสัมชัญ เปิดคัดฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี ปีการศึกษา 2562 (งานกีฬา)
<< Back Next >>