อัลบัมภาพที่ 4817    งาน AC Home Coming DAY 2019 "กราบครู กอดเพื่อน ไม่ลืมเลือนอัสสัมชัญ" (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 4816    บรรยายพิเศษ หัวข้อ"ปูมอัสสัม" (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>