อัลบัมภาพที่ 4831    O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ (งานบริหารฝ่าย)
อัลบัมภาพที่ 4830    ได้รับรางวัล Judges Awards และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand 2018 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
<< Back Next >>