อัลบัมภาพที่ 4812    งาน AC Chinese Day (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
อัลบัมภาพที่ 4811    งาน Assumption College - Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 2018 (งานศูนย์ภาษา BELL)
<< Back Next >>