งานเลี้ยงครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ปี พ.ศ. 2562
(19/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)