รองชนะเลิศ Crosswords​ รุ่น Open รายการ Maxploys Northeastern Championship
(24/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)