ประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีงบประมาณ 2562
(08/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
รองชนะเลิศ Crosswords​ รุ่น Open รายการ Maxploys Northeastern Championship
(24/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)