การแข่งขัน Spelling Bee 2018
(11/กันยายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
(03/กันยายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
เรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561
(18/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการแข่งขัน Spelling Bee
(05/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ชนะเลิศ Crossword รายการ Maxploys Central & Eastern Championship 2018
(21/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
รองชนะเลิศ AEON Speech Contest 2018
(21/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
กําหนดการพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP – M.4 ปีการศึกษา 2561
(30/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)