ประกาศรายชื่อและห้องสอบ TU-GET ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
(18/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(01/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
(14/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
กำหนดการพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558
(14/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
เนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
(06/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กำหนดการพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
(02/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
(30/มิถุนายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)