การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET Paper – base ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
(28/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ตารางสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(30/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
ตารางสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(30/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
ระเบียบการแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ "133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ Active Play Active Learning"
(25/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
(07/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ TU-GET ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
(02/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
อัสสัมชัญ คว้า 2 เหรียญ จากการแข่งขัน ภูมิศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
(04/เมษายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)