คณะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น EP-M6 โปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ
(29/มกราคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
ทีมงาน บ.รอยัล ริชชี่ ไรซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย "ข้าวไทของเรา" มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ
(29/มกราคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3
(29/มกราคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ
(28/มกราคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(26/มกราคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ข้อมูลจากกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(21/มกราคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
(21/มกราคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)