กิจกรรมพี่พบน้อง(Big Brothers)
(26/มิถุนายน/2558 ::
จาก งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)      
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ(EP) จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียนEP ระดับชั้น EP-M2 และ 5
(26/มิถุนายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญ จะทำการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558
(25/มิถุนายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
รายละเอียดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกำหนดการวันสุนทรภู่
(22/มิถุนายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
(19/มิถุนายน/2558 ::
จาก งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครเข้าร่วมการทดสอบ TU-GET (Thammasat University - Graduate English Test) ครั้งที่ 1 ปี 2558
(12/มิถุนายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
รับมอบหนังสือเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องสมุด
(05/มิถุนายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)