สรุปผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ม.6 และEP.M.6 ประจำปีการศึกษา 2558
(28/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานแนะแนว)      
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในงานวันวิชาการ
(28/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ข้อมูลจากกิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา (ขั้นตอนการลงทะเบียน)
(27/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ข้อมูลจากกิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา (รายละเอียดหลักสูตร)
(27/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กำหนดการกิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร English Program) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(22/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ลูกเสือกองร้อยสุรสีห์ ร่วมกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
(07/กรกฎาคม/2558 ::
จาก งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)      
กิจกรรมพี่พบน้อง(Big Brothers)
(26/มิถุนายน/2558 ::
จาก งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)