ตารางเรียนซ้ำ สำหรับนักเรียนชั้นม.1-ม.6
(26/พฤศจิกายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมาสเตอร์เฉลิมพล เวทยานนท์
(26/พฤศจิกายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 27 จากธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล
(26/พฤศจิกายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบ TU-GET (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2
(06/พฤศจิกายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้น EP-M 1, 4-6
(24/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
คณะครูเข้าร่วมงานสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ
(18/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
ตารางซ่อมเสริมนักเรียนที่ได้ผลการเรียน "0" ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557 นักเรียนระดับชั้นม.1-ม.6
(15/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)