การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
(01/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดการแสดงละครเวที เรื่อง ดรีมสเตจ
(31/ตุลาคม/2560 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(31/ตุลาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ร่วมส่งแรงใจให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
(22/กันยายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(31/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(31/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(31/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)