โรงพยาบาลบีเอ็นเอชร่วมรับบริจาคยาเหลือใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
(28/มีนาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น EP-M 3 ปีการศึกษา 2559 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้น EP-M 4 ปีการศึกษา 2560โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
(04/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น EP-M 3 ปีการศึกษา 2559 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้น EP-M 4 ปีการศึกษา 2560 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
(04/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)      
ประกาศผลนักเรียน ม.3 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 โดยไม่ต้องสอบเข้า แผนการเรียนศิลป์ภาษา
(03/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ประกาศผลนักเรียน ม.3 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 โดยไม่ต้องสอบเข้า แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/ศิลป์ออกแบบ
(03/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ประกาศผลนักเรียน ม.3 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 โดยไม่ต้องสอบเข้า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(03/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ประกาศผลนักเรียน ม.3 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 โดยไม่ต้องสอบเข้า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (โครงการ อสช.)
(03/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)