เยี่ยมอาการป่วยมิสศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์
(28/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
(25/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
ตรวจสอบรายชื่อสำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ TU-GET (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รอบที่ 1/2559
(23/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)      
กำหนดการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 , English Program M.2, 3, 5 และ6ประจำปีการศึกษา 2559
(20/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
นักเรียน Gifted แบ่งปันน้ำใจให้นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค
(09/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ
(03/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการทดสอบ TU-GET (Thammasat University – Graduate English Test) ครั้งที่ 1
(31/พฤษภาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)