แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2558
(03/กันยายน/2558 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
(03/กันยายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กำหนดการ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปีการศึกษา 2558
(02/กันยายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
อัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการ JA Company Program 2558
(02/กันยายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2558
(01/กันยายน/2558 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558
(01/กันยายน/2558 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
นักเรียน EP ได้รับ2รางวัลจากการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทาน
(26/สิงหาคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)