ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
(26/สิงหาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ"
(25/สิงหาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
แสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
(18/สิงหาคม/2557 ::
จาก งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)      
มอบกระเช้าแสดงความยินดีครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
(05/สิงหาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
อัสสัมชนิกรุ่น 121 มอบเงินสมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ
(02/สิงหาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบ TU-GET (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(29/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กำหนดการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(25/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)