แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
(10/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
(10/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
(07/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการแข่งขัน Spelling Bee
(05/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
(04/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(04/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(04/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)