EP จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะนักเรียนจัดงาน EP Talent Show และงานเลี้ยงอำลานักเรียน EP-M 6 ประจำปีการศึกษา 2556
(24/เมษายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์ English Program)      
EP ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีในรายการ "Wells Minions Invitational 2.0"
(24/เมษายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์ English Program)      
นักเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 วิชาคณิตศาสตร์
(23/เมษายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาชีววิทยา
(17/เมษายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
รายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556
(04/เมษายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
การปรับปรุงห้องเรียนอาคารกอลมเบต์
(03/เมษายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์ English Program)      
การวิจารณ์งานทัศนศิลป์
(01/เมษายน/2557 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)