ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(18/มกราคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(15/มกราคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
คิดบวกคิดใหม่ เพื่อครูไทย : การเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
(15/ธันวาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
(09/ธันวาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบกลางภาค ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(07/ธันวาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบกลางภาค ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(07/ธันวาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบกลางภาค ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(07/ธันวาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)