ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่แด่ที่ปรึกษาฝ่าย
(14/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(10/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(10/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(10/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(10/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
(09/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
(09/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)