ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
(25/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอเชิญประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "สวนหลวงสแควร์"ทำเลทองใจกลางเมือง Color of life @ Suanluang Square
(20/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี AC GAMES 2015
(20/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
กำหนดการพิธีเสกถ้ำระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส
(12/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
กำหนดการพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ
(12/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
เรียนผู้ปกครองและนักเรียน การจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมวันวิชาการ
(05/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
โปรแกรม Study Tour ไปออสเตรเลียช่วงปิดภาคฤดูร้อน
(05/พฤศจิกายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)