นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญ
(24/เมษายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
EP จัดการอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ Differentiated Learning
(24/เมษายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ LEGO สำหรับนักเรียนหลักสูตร Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(31/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
โรงพยาบาลบีเอ็นเอชร่วมรับบริจาคยาเหลือใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
(28/มีนาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น EP-M 3 ปีการศึกษา 2559 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้น EP-M 4 ปีการศึกษา 2560โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
(04/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น EP-M 3 ปีการศึกษา 2559 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้น EP-M 4 ปีการศึกษา 2560 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
(04/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)      
ประกาศผลนักเรียน ม.3 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 โดยไม่ต้องสอบเข้า แผนการเรียนศิลป์ภาษา
(03/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)