กำหนดการงานระดมทุนเพื่อมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ และผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
(28/กันยายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
มอบรางวัลการแข่งขันสร้างโปสเตอร์วันแม่ ปี 2557
(24/กันยายน/2557 ::
จาก งานศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน)      
นักเรียนอัสสัมชัญสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(24/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานและพิธีมอบเสื้อสามารถแก่นักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
(18/กันยายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2557 (WRO 2014)
(09/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญจัดการทดสอบ TU-GET (Thammasat University - Graduate English Test)
(09/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียน
(09/กันยายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)