โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักเรียนในหัวข้อ “The 7 Habits for Teens: 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง”
(09/มีนาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
ร่วมส่งกำลังใจ แก่นักเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
(03/มีนาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) ขอแสดงความยินดีกับ นาย เนติธร แย้มชะยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน สะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)
(01/มีนาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ Key English Test (KET)
(01/มีนาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
(29/กุมภาพันธ์/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทุนมหาวิทยาลัย Nanzan University
(26/กุมภาพันธ์/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
EP ได้จัดกิจกรรม EP Talent Show and EP-M6 Farewell Party 2015 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า
(24/กุมภาพันธ์/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)