การจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่สามเณร
(20/ตุลาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ร่วมส่งแรงใจให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
(30/กันยายน/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอเชิญร่วมส่งคลิปประกวด How can we motivate people to preserve energy?
(28/กันยายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
แข่งขันหุ่นยนต์ รายการ Line Tracking Robot Contest 2016
(27/กันยายน/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ร่วมส่งแรงใจให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
(27/กันยายน/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการสอบ ปีการศึกษา 2559
(20/กันยายน/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
โครงการทุนมัธยมรัฐบาลอเมริกัน iStudy มอบเงินทุนให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ
(20/กันยายน/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)