โรงเรียนอัสสัมชัญเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบ TU-GET (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2
(06/พฤศจิกายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้น EP-M 1, 4-6
(24/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
คณะครูเข้าร่วมงานสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ
(18/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
ตารางซ่อมเสริมนักเรียนที่ได้ผลการเรียน "0" ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557 นักเรียนระดับชั้นม.1-ม.6
(15/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
นักเรียนหลักสูตร Gifted เข้าร่วมการทดสอบ TEDET ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
(15/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ร่วมแสดงความยินดีกับมิสวรรณศิริ ผลประมูล เข้ารับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557
(15/ตุลาคม/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กำหนดการงานระดมทุนเพื่อมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ และผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
(28/กันยายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)