แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2559
(14/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559
(14/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559
(14/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(12/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กำหนดการพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
(07/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
การจัดสอบ TU-GET ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
(06/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบกลาง ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(05/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)