พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานและพิธีมอบเสื้อสามารถแก่นักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
(18/กันยายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2557 (WRO 2014)
(09/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญจัดการทดสอบ TU-GET (Thammasat University - Graduate English Test)
(09/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียน
(09/กันยายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
(08/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
นักเรียนที่สมัครสอบ TU-GET สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ตามรายละเอียด (ไฟล์ที่ 3)
(02/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
นักเรียนที่สมัครสอบ TU-GET สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ตามรายละเอียด (ไฟล์ที่ 2)
(02/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)