ขอเชิญนักเรียน ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ ความสุขของแม่
(18/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2557
(17/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2557
(17/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557
(17/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
ขอแสดงความยินดีกับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(16/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
กำหนดการพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
(16/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ลูกเสือฯเรียนเสริมก่อนสอบ
(15/กรกฎาคม/2557 ::
จาก งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ)