ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น EP-M2 และ EP-M4 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
(21/เมษายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
สรุปผลการสอบ IELTS ของนักเรียน EP-M6 ประจำปีการศึกษา 2557
(25/กุมภาพันธ์/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
นักเรียน EP-M1 เข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษรายการ Thailand World Schools Debate Champion ครั้งที่4
(25/กุมภาพันธ์/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
นักเรียนEPชนะการแข่งขันด้านวิชาการ ในงานวันวิชาการ(ACEP Academic Day) ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกวิชาการ ACEP สู่มาตรฐานสากล”
(25/กุมภาพันธ์/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
EP Talent Show และงานเลี้ยงอำลานักเรียน EP-M 6 ประจำปีการศึกษา 2557
(18/กุมภาพันธ์/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 - 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
(13/กุมภาพันธ์/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4-5
(11/กุมภาพันธ์/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)