Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET Paper – base ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 

โรงเรียนอัสสัมชัญ  ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET Paper – base  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00-16.00 น.

รับสมัครทั้งนักเรียนอัสสัมชัญและนักเรียนสถาบันอื่น

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูแนะแนว 

และยื่นใบสมัครสอบที่ งานแนะแนว ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 2003

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 นี้

 


ไฟล์แนบ
มิส  สิรินุช    เอี่ยมเขียว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1651 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่าย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้