Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สมาคมหุ่นยนต์เยาวชนไทย มอบทุนสนับสนุน ชมรม AC CANSAT
 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ภราดาวิทยาเทพกอม รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย มิสณัฏฐี เจริญเกียรติบวร และ ม.พชร ภูมิประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบทุนสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น และรัสเซีย จำนวน 50,000 บาท ให้กับ ชมรม AC CANSAT  จาก ตัวแทนสมาคมหุ่นยนต์เยาวชนไทย โดยตัวแทนของสมาคม ได้แก่ คุณวิชัย เตชะพันธุกุล AC 92  คุณเฉลิมพล สิมันต์ และคุณชัยวัฒน์ งามศักดิ์ทวีชัย AC111 ณ ห้องรับรอง ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอขอบพระคุณ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย นายกสมาคมหุ่นยนต์เยาวชนไทย และตัวแทนของสมาคมฯ  มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ภราดา  วิทยา    เทพกอม
มิส  ณัฎฐี    เจริญเกียรติบวร
มิส  นงลักษณ์    สีนิลแท้ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 433 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่าย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้