Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ระเบียบการแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ "133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ Active Play Active Learning"
 

ระเบียบการแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ

"133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ Active Play Active Learning"

วันอังคารที่ 20 และวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 


ไฟล์แนบ
มิส  สิรินุช    เอี่ยมเขียว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1657 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่าย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้