Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่อและห้องสอบ TU-GET ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
 
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ TU-GET ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ วันเสาร์ที่  7 กรกฎาคม 2561
 
ข้อปฏิบัติในการสอบ
1. กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเมื่อเข้าห้องสอบ  และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ
2. ใช้บัตรประชาชนในการเข้าห้องสอบเท่านั้น  หากไม่มีบัตรประชาชน  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่  กองอำนวยการสอบ  ห้อง  5/10  ชั้น  6  อาคารอัสสัมชัญ  2003
3. กรณี  ชื่อ  นามสกุล  ผิด  กรุณาแก้ไขในใบเซ็นชื่อที่  กรรมการจะนำไปให้เซ็นในห้องสอบ
4.  กริ่งบอกเวลา  ครั้งที่  1  เวลา  13.25 น.  เข้าห้องสอบได้  ห้ามใช้พจนานุกรมขณะสอบ  และในการทำข้อสอบ  ให้ใช้ดินสอ  2B  เท่านั้น
5.  กริ่งบอกเวลา  ครั้งที่  2  เวลา  13.30  น.  ลงมือทำข้อสอบได้
6.  กริ่งบอกเวลา  ครั้งที่  3  เวลา  16.25  น.  อีก  5  นาทีหมดเวลาสอบ
7.  กริ่งบอกเวลา  ครั้งที่  4  เวลา  16.30  น.  หมดเวลาสอบ
8.  แต่งกายชุดนักเรียน - นักศึกษา ในการเข้าสอบ

ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศศิธร    นวลจันทร์
มิส  สิรินุช    เอี่ยมเขียว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1209 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่าย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้