Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อัสสัมชัญ คว้า 2 เหรียญ จากการแข่งขัน ภูมิศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
 
ผลการแข่งขัน ภูมิศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Geography Olympiad 2018 : TGeo 2018) จัดโดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้แทนศูนย์ภมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่
นายบัญญวัต มุติวัฒนาสวัสดิ์ ชั้น ม.6/3 เลขประจำตัว 48682 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ลำดับที่ 6
นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงษ์ ชั้น ม.6/5  เลขประจำตัว 48479 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ลำดับที่ 5
นายศิระ  บุญโตสิตระกูล ชั้น ม.6/1 เลขประจำตัว 53214 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
 
นอกจากนี้  นายบัญญวัต มุติวัฒนาสวัสดิ์ และนายสรวิชญ์ ธรรมรติวงษ์ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 35 คน เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561
 
  • แฟนเพจโรงเรียนอัสสัมชัญ

  • มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 674 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


    ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
    แบ่งปันหน้านี้