Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การประกวดวาดภาพระบายสี วันแม่

 

การประกวดวาดภาพระบายสี วันแม่

        เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2554 คณะครูทัศนศิลป์(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี วันแม่ จัดโดยบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) ณ  MCC Hall เดอะมอล บางกะปิ

            การประกวดวาดภาพระบายสี วันแม่    ( อัลบั้ม 1864 วันที่ 7 ต.ค. 2554)

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1419 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    ใจกันธิยะ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1295 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ศรัณย์    สีนิลแท้
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 3004 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เสกสรรค์    พันธุ์เลิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    ใจกันธิยะ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 583 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้