Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การประกวดวาดภาพระบายสี วันแม่
 

การประกวดวาดภาพระบายสี วันแม่

        เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2554 คณะครูทัศนศิลป์(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี วันแม่ จัดโดยบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) ณ  MCC Hall เดอะมอล บางกะปิ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1419 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    ใจกันธิยะ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1295 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ศรัณย์    สีนิลแท้
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 3004 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เสกสรรค์    พันธุ์เลิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
            ?????????????????????? ??????    ( อัลบั้ม 1864 วันที่ 7 ต.ค. 2554)
มาสเตอร์  ประดิษฐ์    ใจกันธิยะ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 711 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้